Kartbild där planområdet är markerat, alldeles invid Drottningholmsvägen, väster om brommaplan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder vid Brommaplan

Riksby

Cirka 50 studentbostäder föreslås byggas utmed Drottningholmsvägen och Riksbyvägen. Projektet berör del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Riksby.

50 studentlägenheter

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 50 studentlägenheter nära Brommaplan. Projektet föreslår att lägenheterna byggs i två hus. Ett hus på nio våningar närmast Drottningholmsvägen, ett hus i fyra våningar vid Riksbyvägen. 

Bostäder i läge med bra kollektivtrafik 

I programmet för centrala Bromma pekas ett antal platser ut som möjliga till förtätning med nya bostäder. Området som föreslås är en av dessa platser och ligger nära Brommaplans tunnelbanestation.

Planförslaget är ett viktigt bidrag för att tillgodose bostäder till studenter i områden nära kollektivtrafik. 

Tidsplan

  • Beslut om start-PM togs i stadsbyggnadsnämnden 31 januari 2018
  • Samråd: preliminärt september 2024
  • Granskning: preliminärt april 2025
  • Antagande: preliminärt oktober 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

  • Stockholms stad äger marken inom planområdet. Den första februari 2018 anvisade Exploateringsnämnden mark till Studentbacken AB.
  • Exploateringskontoret kommer att anvisa hälften av bostäderna som projektet skapar till AB Svenska Bostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tony Andersson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 318

Milena Benselfelt
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 697

Centrala Bromma

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad