Brommaplan och gatorna runtomkring Brommaplan. Karta.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Trimningsåtgärder på Brommaplan för bättre framkomlighet

Riksby

Vid Brommaplan kommer flera åtgärder att göras för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på platsen.

Brommaplan är en viktig knutpunkt i Västerort där 75 000–100 000 personer passerar dagligen, varav ett stort antal är gående och cyklister.

Planerade åtgärder

För att förbättra framkomligheten kommer ett antal åtgärder att göras:

  • nytt busskörfält på Drottningholmsvägen söderut
  • nytt körfält i den södra delen av cirkulationsplatsen
  • breddad cykelbana i öst-västlig riktning, enligt riktlinjer för pendlingsstråk
  • ny gångbana längs delar av cykelbanan mot den bågformade muren i den södra delen av platsen
  • upphöjd och genomgående korsning vid Klädesvägen
  • ny dubbelriktad cykelbana längs Drottningholmsvägens västra sida.

Tidsplan

Projektet planeras att genomföras under 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Riksby

Uppdaterad