Mobilitetshus, en byggnad i flera våningar, sedd från gata. På taket av byggnaden ses växtlighet. Vid gatan bilar och människor i rörelse. Illustration
Visionsbild på byggnaden sedd från den planerade huvudgatan. Bild: Urban Design
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Mobilitetshus och pumpstation vid Linta gårdsväg

Riksby

Planförslaget gör det möjligt att bygga en gemensam byggnad för ett mobilitetshus och en pumpstation vid Linta gårdsväg.

Detaljplanen möjliggör en gemensam byggnad för ett mobilitetshus och en pumpstation. Pumpstationen krävs för distribution av fjärrvärme i samband med utbyggnaden av Lövsta nya kraftvärmeverk.

Mobilitetshuset ska möjliggöra för centrumändamål och parkering och försörja planerad bebyggelse i den planerade nya stadsdelen vid Linta gårdsväg med parkeringsplatser och annan service.

Förslaget innehåller parkering för cirka 560 bilar inklusive bilpool samt för 76 cyklar. Dessutom möjliggör den mobilitetstjänster som exempelvis paketutlämning och cykelverkstad/cykelpool och lokaler för centrumändamål.

Bilder

Mobilitetshus, en byggnad i flera våningar, sedd framifrån. Bilar syns parkerade i huset. I husets markplan syns skylt "Odla koloniträdgård". Vid gatan människor i rörelse. Illustration
Fasad mot norr. Urban Design
Mobilitetshusets fasad, en byggnad i flera våningar, sedd från Linta Gårdsväg. En trappa uppför huset till en takterrass, markerad i grönt. Bilar syns parkerade i huset. I husets markplan syns skylt "Odla koloniträdgård"och entré med skylten "Stockholm Parkering". Vid gatan människor i rörelse. Illustration
Fasad mot Linta Gårdsväg. Urban Desig
Visionsbild av byggnaden sedd från Linta gårdsväg med den föreslagna trappan upp till takterrassen. Illustration
Visionsbild av byggnaden sedd från Linta gårdsväg med den föreslagna trappan upp till takterrassen. Urban Design
Illustration som visar ett tvärsnitt genom byggnaden, från plan 0 till plan 8. Tvärsnittet visar pumpstation, lokal, kontor och takodling.
Tvärsektion genom den föreslagna byggnaden. Urban Design

Planområde

Planområdet, som är cirka 3000 kvadratmeter, ligger mitt emellan de två förgreningarna av Linta gårdsväg, söder om Bromma flygplats. Ursprungligen var kvarteret en del av den större detaljplanen Riksby 1:13 med diarienummer 2017-16020, men bröts ut för att planläggas i förväg så att den kan följa Stockholm Exergis tidsplan för utbyggnaden av fjärrvärmesystemet i västerort.

Bilder

Översiktskarta över Åkeshov och Ulvsunda med mera. Planområdet vid Kvarnberget markerat med orange linje.
Översiktskarta, planområdet markerat med orange linje.

Tidsplan

 • Start PM: 19 oktober 2017
 • Samråd: 8 december 2020–25 januari 2021
 • Granskning: 5 april – 9 maj 2023
 • Godkännande i SBN: 13 juni 2024
 • Antagande i Kommunfullmäktige beräknas ske kvartal 3 2024.

Detaljplanen inväntar den större detaljplanen som omfattar ny bebyggelse vid Linta gårdsväg.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Saba Carelli
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 350

Oskar Bjelke
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 425

Karin Sandler Djerf
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 643

Projekt i Riksby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad