Lekplats med sandlåda med omgivande flerbostadshus och träd, fotografi.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ansgarieparken rustas upp

Södermalm

Ansgarieparken är en kvarterspark på västra Södermalm. Nu ska parken förnyas och rustas upp.

Parken går som ett stråk mellan Lundagatan och Hornsgatan och förbinder även västra och östra delen av Brännkyrkagatan. I parken finns en lekplats. Parken är i behov av att rustas upp, för att platsen ska fungera för lek och rekreation även i framtiden.

Program för Ansgarieparken

Under juni 2023 genomfördes en digital medborgardialog, där allmänheten fick tycka till om hur parken kan förbättras och förändras. Resultatet har använts som ett underlag när förslaget för upprustning av parken tagits fram.

Under oktober 2023 genomfördes en andra medborgardialog, där allmänheten fick möjlighet att tycka till om det framtagna förslaget.

Mål

 • Skapa en inbjudande och inkluderande lekplats.
 • En grönskande park med större biologisk mångfald och blommande växtlighet.
 • En tryggare parkupplevelse.
 • En park med plats för vistelse, lugn och ro.

Åtgärder i korthet

 • Lekplatsen utvecklas med ny utrustning för barn i olika åldrar. En tillgänglig entré skapas och tillgänglighetsanpassad lekutrustning tillkommer.
 • Fler träd planteras. Skymmande buskage ersätts med lägre planteringar med årstidsvariationer.
 • Belysningen ses över och kompletteras.
 • Fler sittplatser i olika lägen i parken.
 • Knutpunkt i parken med lekfullt inslag tillkommer.
 • Bekämpning av parkslide sker utanför detta projekt.

Tidsplan

 • Programarbete 2023
 • Tidig medborgardialog juni 2023
 • Medborgardialog om programförslag höst 2023
 • Beslut i Södermalms stadsdelsnämnd vinter/vår 2024
 • Framtagande av bygghandling 2024
 • Byggstart 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad