Vy mot flerbostadshus i korsning, fotografi
Perspektiv från Timmermansgatan mot nordväst. Illustration: Halvorsen Coast
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Högbergsgatan

Södermalm

I fastigheten Bergsgruvan större 9 på Högbergsgatan ska ett nytt flerbostadshus med 13 bostäder och lokaler i bottenvåningen byggas. Detaljplanen har fått laga kraft den 21 september 2021.

Planen gör det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen på en obebyggd del av fastigheten. Den nya byggnadens volym och proportioner ska vara i samklang med kvarteret i övrigt och ha en hög arkitektonisk kvalitet.

I fastighetens befintliga byggnad kan två nya bostäder inredas på vinden genom att takkupor och en takterrass möjliggörs. Totalt bidrar planen med 13 nya bostäder.

Befintlig byggnads kulturhistoriska värde beaktas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser i syfte att värna stadsbilden mot gatan.

Fastighetsägare

Fastigheten Bergsgruvan 9 ägs av Bullerbasius AB.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja planarbetet: december 2018
  • Samråd: 19 november 2019–5 januari 2020
  • Granskning: 26 augusti–22 september 2020
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden: 26 november 2020
  • Detaljplanen har fått laga kraft den 21 september 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad