Flerbostadshus vid en gågata med planterade träd, sittplatser och butiker i bottenplan. Människor som cyklar och går. Illustration
Vy från gatan med det höga husets bottenvåning, gårdshuset och den allmänna platsen runt om. Visionsbild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Maria Bangata

Södermalm

Cirka 80 nya bostadsrätter byggs vid korsningen Maria Bangata och Ringvägen. Planen berör främst fastigheten Tobaksmonopolet 3. Förutom ett lägre hus byggs ett höghus vid delen mot Ringvägen. Det högre huset blir 16 + 1 våning och kommer att bli ett nytt landmärke på Södermalm.

Cirka 80 nya lägenheter

Kvarteret Tobaksmonopolet utvecklas genom att nya bostäder byggs samtidigt som de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna bevaras.

I projektet byggs två nya byggnader. Dels ett höghus i kvarterets spets mot Ringvägen, dels en lägre byggnad längs Maria Skolgata. I området finns också Tobaksfabrikens före detta huvudkontor. Den byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och kommer att bevaras.

Bilder

Bild som visar del av ett höghus med bostäder. Balkonger med blommor, sittmöbler. Illustration
Balkonger på höghuset. Visionsbild.
Del av ett högt bostadshus vid en gata och en park med träd. Bilar och människor i rörelse. Illustration
Höga huset sett från Tantolunden. Visionsbild.

Fastighetsägare

Planområdet består av

  • fastigheten Tobaksmonopolet 3 som ägs av Bonava AB
  • en mindre del av fastigheten Södermalm 2:1 som ägs av Stockholms stad.

Tidsplan

Detaljplanen vann laga kraft den 13 januari 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad