Ny sjukhusbyggnad med ny huvudentré mot Folkungagatan (Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter).
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ersta sjukhus byggs ut

Södermalm

Ersta sjukhus blir dubbelt så stort och får två nya byggnader. Sjukhusets huvudentré flyttas från Fjällgatan till Folkungagatan.

En ny sjukhusbyggnad för vård om cirka 23 800 kvm byggs i fastigheten Rabatten 9 vid Ersta sjukhus. Den nya sjukhusbyggnaden får entré mot Folkungagatan där man också bygger för ett nytt entrétorg och infart till ett underjordiskt garage.

Det nya sjukhuset blir upp till åtta våningar där de övre våningarna är indragna. Fasaderna får levande och tidlösa material som kopparplåt, trä och glas.

Specialistsjukhus med kliniker och labb

Sjukhuset är ett specialistsjukhus och de nya huvudbyggnaden ska innehålla polikliniker och vård. Huvudentrén får en ny entréhall samt mottagning för labb och provtagning. I bottenvåningen planeras även café och den översta våningen får en gemensam matsal och takterrass.

Äldre byggnader på Ersta sjukhusområde

Delar av den befintliga äldre bebyggelsen bevaras och ska innehålla vård- och äldrebostäder, utbildningslokaler samt lokaler för handel i bottenplan. Det så kallade Sjuksköterskehemmet från 1930-talet bevaras och ska främst innehålla vårdlokaler och butiker i bottenvåningen.

Nytt studentboende eller hotell/konferens

Ytterligare en byggnad för cirka 58 studentbostäder alternativt hotell- och konferensändamål byggs inom fastigheten Ersta 24 utmed Erstagatan.

Planområde

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Rabatten 9, Ersta 24 och Södermalm 10:35. Området avgränsas i norr av Fjällgatan, i öster av Ersta sjukhusområde, i söder av Folkungagatan och i väst av Lilla Erstagatan och Stigbergsparken.

Ersta 24 och Rabatten 9 ägs av Ersta diakonisällskap. Södermalm 10:35 ägs av Stockholms stad.

Tidsplan

  • Granskning 15 april – 13 maj 2015
  • Antagande 3:e kvartalet 2015
  • Laga kraft 7 september 2017.

Planen har en genomförandetid på fem år.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller ring stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och detaljplanearbetet är avslutat.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad