Blå buss som kör fram längs trafikerad gata. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Försök för ökad framkomlighet för buss 4

Södermalm, Vasastan

Staden har infört busskörfält på försök på Odengatan och Hornsgatan för att testa och utvärdera om det kan öka framkomligheten för stombuss 4 på sträckorna. Åtgärderna utvärderas bland annat efter vilka konsekvenser de får för övriga trafikslag och miljön.

Försöket på Odengatan och Hornsgatan är en av många åtgärder som staden gör för att öka framkomligheten i kollektivtrafiken i Stockholm. Åtgärderna baseras på den gemensamma handlingsplan för stombuss för åren 2017–2021 som Stockholms stad och Region Stockholm har tagit fram. Handlingsplanen antogs av trafiknämnden i november 2016 och syftet är att utreda och ta fram åtgärder för att förbättra kapaciteten, medelhastigheten och pålitligheten för stombusstrafiken.

Målning, omskyltning och Dynamisk kapacitetsstyrning

Försöket innefattade införande av busskörfält, vilket är enklare åtgärder som målning och omskyltning. Inga ombyggnader av gatan gjordes.

I försöket på Hornsgatan användes även tekniken Dynamisk kapacitetsstyrning som ingår i stadens innovationsprogram Smart och uppkopplad stad. Dynamisk kapacitetsanpassning innebär att trafiksignalerna regleras efter given trafiksituation i stället för efter fast schema. På så sätt kan flödet spridas ut och minska eller flytta köer till annan plats än just Hornsgatan.

Sträckor som ingick i försöket

  • Hornsgatan, mellan Långholmsgatan och Ringvägen (från Hornstull till Zinkensdamm)
  • Odengatan, mellan Torsgatan och Dalagatan (förbi Vasaparken)

Åtgärder på Hornsgatan

  • Busskörfält infördes i båda riktningarna på Hornsgatan, på större delen av sträckan mellan Långholmsgatan och Ringvägen. Det innebär att bilar endast kan köra i det ena körfältet, dock inför vissa korsningar upphör busskörfältet för att sedan fortsätta efter korsningen.
  • Test av tekniken Dynamisk kapacitetsstyrning som ingår i stadens innovationsprogram Smart och uppkopplad stad. Dynamisk kapacitetsanpassning innebär att trafiksignalerna regleras efter given trafiksituation i stället för efter fast schema. På så sätt kan flödet spridas ut och minska eller flytta köer till annan plats än just Hornsgatan.

Åtgärder på Odengatan

  • Busskörfält infördes på vardagar klockan 07.00–18.30 och lördagar klockan 10.00–15.00 i östlig riktning på Odengatan, sträckan mellan Torsgatan och Dalagatan, förbi Vasaparken.
  • Eftersom man inte får köra i östlig riktning på sträckan på vardagar mellan klockan 07.00–18.30 samt lördagar 10.00–15.00 är det heller inte möjligt att köra in och parkera på sträckan under dessa tider. Fordonsägare med boendeparkering får dock hämta sin bil och köra därifrån men inte påbörja ny parkering under tiden som det är busskörfält.

Alternativa vägar för bilister på Odengatan

Bilister som kommer norrifrån eller söderifrån och vill köra vidare på Odengatan får istället välja Karlbergsvägen till Dalagatan för att därifrån fortsätta sin färd på Odengatan.

Tidsplan

Försöket inleddes under januari 2021 och pågick fram till sommaren 2021.

Byggaktör

Trafikkontoret inom Stockholms stad planerade och utförde arbetet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad