Vy bakifrån på en kvinnan som sitter på en bänk i parken.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kvartersparken Droskan rustas upp

Södermalm

Droskan är en kvarterspark på centrala Södermalm. Nu ska delar av parken förnyas och rustas upp. Medborgardialog sker i maj–juni 2024.

Parken ligger på centrala Södermalm omringad av Folkungagatan, Tjärhovsgatan och Södermannagatan. Här finns i dag lekplats, bollplan, planteringar, kiosk och en grönyta. Delar av parken är i behov av att rustas upp, för att platsen ska fungera för lek och vistelse även i framtiden.

Program för Droskan

Under 2024 tar Södermalms stadsdelsförvaltning fram ett förslag för upprustning av delar av parken.

Möjlighet att tycka till

Du kan lämna dina synpunkter om hur Droskan skulle kunna förändras och förbättras i en medborgardialog. Dialogen genomförs som en digital enkät samt som ett dialogmöte i parken. Resultatet används som ett underlag när programförslaget för parken tas fram.

Digital enkät

Enkäten är öppen 15 maj–10 juni 2024. För att komma till den klickar du på länken nedan.

Dialogmöte

Under mötet får du möjlighet att berätta om dina tankar och idéer för att utveckla parken.

Varmt välkommen!

När: Tisdag den 28 maj 2024 klockan 16.00–17.30
Var: Parken Droskan, Södermannagatan 5

Du kan även posta dina synpunkter till oss.

Postadress:
Södermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmiljöavdelningen
Virkesvägen 3
Box 90 185, 102 22 Stockholm

 

Bilder kvartersparken Droskan

Karta över kvartersparken Droskan på Södermalm
Barn spelar boll vid den inhägnade bollplanen

Tidsplan

  • Medborgardialog 15 maj–16 juni 2024
  • Dialogmöte 28 maj 2024 
  • Programarbete 2024–2025
  • Beslut i Södermalms stadsdelsnämnd preliminärt 2025–2026
  • Byggstart preliminärt 2027

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad