Bild på Liljeholmsbrons undersida
Fotograf: Mattias Ek, Digitala Stadsmuseet
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Liljeholmsbron repareras

Liljeholmen, Södermalm

Den skada som uppstod på Liljeholmsbrons gång- och cykelbana sommaren 2021 har reparerats. Under arbetet gjordes också en sedan tidigare planerad trafikomläggning för att skapa mer plats för gående och cyklister.

Liljeholmsbroarna är slitna och behöver inom några år renoveras. Stockholms stad genomför regelbundna kontroller av bron och reparerar eventuella skador. I juni 2021 lossnade bitar av betong på gång- och cykelbanan på Liljeholmsbron, vilket gjorde att gång- och cykelbanan inte gick att använda. Gång- och cykeltrafiken i södergående riktning leddes istället om till ett körfält som då stängdes av för motortrafik.

Reparationen

Skadan i bron började reparerades under mitten av juni 2022. För att byggtrafiken skulle komma fram ställdes tungavstängningar ut och trafiken leddes om så att framkomligheten över bron skulle fungera trots arbetet. Efter reparationen av skadan gjordes också ett mindre arbete med att åtgärda bubblor under asfalten, så kallad blåsbildning, på bron.

En planerad trafikomläggning

Under 2021 utredde Stockholms stad ett förslag om att göra om ett av körfältet på Liljeholmsbron i södergående till en cykelbana. När skadan uppstod på bron och den befintliga gång- och cykelbanan stängdes av fick förslaget testas skarpt. Ett körfält i södergående riktning stängdes av och blev en delad gång- och cykelbana medan reparationsarbetet pågick.

Under tiden som körfältet var avstängt visade det sig att framkomligheten för fordons- och kollektivtrafik i södergående riktning fortsatt var god. Det innebar att staden kunde gå vidare och fatta ett beslut om att när skadan väl var reparerad skulle det avstängda körfältet bli en cykelbana, och den gamla gång- och cykelbanan skulle bli en gångbana. Trafikomläggningen genomfördes och gång och cykeltrafiken i södergående riktning är idag uppdelad.

Påverkan

För att byggtrafiken skulle kunna ta sig fram till skadan på bron gjordes flera omläggningar av trafiken. Av de tre körfälten i södergående riktning så stängdes ett körfält av för byggtrafik och ett andra körfält för gång- och cykeltrafiken. För att inte begränsa framkomligheten för fordonstrafiken mot söder så gjordes ett norrgående körfält om till södergående. Totalt innebar det att bron hade två körfält för fordonstrafik i vardera riktningen under reparationen av skadan.

Sjöfarten påverkades också i liten utsträckning. En halv farled direkt under det skadade området av bron stängdes en period av med bojar. Broklaffen öppnades som vanligt.

Tidsplan

Reparationsarbetet påbörjades i juni 2022 och blev klart i oktober samma år.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad