Parkyta omsluten av hus och träd. Några människor som sitter på bänkar och några som promenerar, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya Sankt Paulsparken tar form

Södermalm

Parken i kvarteret Rosendal på Södermalm rustas upp. Parken har nu fått ett eget namn, Sankt Paulsparken.

Gångytor

I parkens gångytor har ett grus lagts som visat sig vara för mjukt för att bland annat personer med barnvagnar ska kunna ta sig fram på ett tillgängligt sätt. Vi planerar nu därför att byta gruset så att underlaget blir enklare att ta sig fram på.

När gruset byts ut behöver de berörda ytorna stängas av under en kortare tid. Information kommer att sättas upp i parken inför att grusbytet sker. Det befintliga gruset planeras att återanvändas i andra parkprojekt på ytor där det är lämpligt.

Vattenlek och isbana

I den stora flexibla ytan i parkens centrum finns en vattenanläggning installerad. Syftet är att under sommartid kunna spruta vatten på ytan vid vissa tider på dygnet.

Arbete pågår nu för att färdigställa vattenanläggningen. Det finns i nuläget ingen tidsprognos när detta arbete kan vara färdigt.

Vintertid planerar vi för att den stora ytan i parken ska kunna spolas till skridskois, när temperaturen långvarigt är under noll grader. Vattenanläggningen behöver först färdigställas innan spolning av skridskois kan göras.

Arkeologisk utgrävning

Vid upprustningen av parken har vi hittat fornlämningar. En arkeologiska utgrävning har därför gjorts i parken. I utgrävningarna har bland annat hittats rester från en 1600-talsträdgård med fröer som fortfarande går att identifiera.

Läs mer om de arkeologiska fynden på Arkeologernas webbplats.

Aktuellt

Parkytan intill Södermalmsskolan i kvarteret Rosendal mindre har genomgått en omfattande utveckling med nya planteringar, ytor för samvaro, klätterställning och en stor flexibel yta i parkens centrum.

Parken är öppen för allmänheten och du är välkommen att besöka den. En del arbete återstår innan parken är helt klar.

Tidsplan

Upprustningen beräknas vara klar 2023/2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

  • Landskapsarkitekt: Land Arkitektur AB
  • Entreprenör: Bygg & Miljö Stockholm AB
  • Byggledning: Rockstore Engineering AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad