Vy över S:t Görans sjukhusområde
Projekt Planerat

S:t Görans sjukhus

Stadshagen

S:t Görans sjukhus, ett av Stockholms innerstads två akutsjukhus, ska utvecklas och sjukhusområdets miljö ska bli väl integrerad i Kungsholmens stadslandskap.

Projektfakta

Planen syftar dels till att möjliggöra en utveckling av S:t Görans sjukhus, dels till att sjukhusområdet ska bli en miljö väl integrerad i Kungsholmens stadslandskap. Ny bebyggelse ska anpassas till verksamhetens behov och platsens förutsättningar, med inriktningen att anläggningar tillsammans ska skapa en bra helhet med höga vistelsevärden i sjukhusmiljön.

S:t Görans sjukhus fyller idag en samhällsviktig funktion och en utveckling av sjuk- och vårdverksamheten är positiv för hela staden. I planprocessen kommer avvägningar att göras för att titta på byggnadsvolymers omfattning och deras påverkan på kulturmiljön. Planförslaget innebär även att ett antal befintliga byggnader med kulturhistoriskt värde föreslås rivas.

Tidplan

  • Samråd: december 2022
  • Redovisning av plansamråd: kvartal 2 -2023
  • Granskning: kvartal 4 -2023
  • Antagande: kvartal 1 -2024

Byggaktörer

Locum AB

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad