Stor tegelfasad ned nånga små fönster och två stora garageportar.
Byggnaden på Paradiset 23 mot Nordenflychtsvägen. Grannfastigheten tidigare kompletterad med bostäder.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya kontorsytor och bostäder i Stadshagen

Stadshagen

Ökade kontorsytor och nya bostäder i Nordvästra Kungsholmen vid Essingeleden. Detaljplanen gäller fastigheten Paradiset 23 med flera.

Detaljplanens syfte är att bekräfta befintligt kontor och butiker i bottenvåningen, men också göra en påbyggnad möjlig. Kontorsytan planeras bli totalt cirka 59 000 kvadratmeter varav 14 000 kvadratmeter planeras i påbyggnaden. I förslaget ingår också cirka 100 bostäder i ett nytt bostadshus. Det förutsätter en rivning i den västra delen av Paradiset 23.

Målet är också att med hjälp av centrumändamål öppna upp bottenvåningarna mot Nordenflychtsvägen och Franzéngatan förbättra kopplingar genom kvarteret för att få en levande gatumiljö. Logistiken ska dessutom flyttas till Strandbergsgatan.

Bilder

Gatuvy från en korsning med ett stort tegelhus i vinkel.
Fotomontage som visar ny huvudentré och påbyggnad av Paradiset 27. Foto: Wingårdh arkitektkontor.
Husfasad i olika tegelnyanser med en mindre bilväg framför.
Fotomontage som visar föreslaget bostadshus från norr. Foto: Wingårdh arkitektkontor.
Illustration som visar var det ska byggas nytt, vilka som ska förändras och vad som ska rivas.
Byggförslaget i olika delar. Illustration: Wingårdh arkitektkontor.
Flygfoto över både stad och vatten.
Flygvy som visar projektet från nordväst. Foto: Wingårdh arkitektkontor.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm mars 2022.
  • Samråd februari 2023.
  • Granskning februari 2024.
  • Antagande SBN juni 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fabege genom bolaget PriFast AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Andrew Blank
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 226

Projekt i Stadshagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad