Illustration karta som visar de fyra bostadshusen med omgivning.
Förslag till princip för placering av ny bebyggelse på planområdet. Illustration: Joliark
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder i Sundby i närheten av Bromstensvägen

Sundby

16 bostäder i 4 mindre flerbostadshus planeras att byggas i Sundby i närheten av Bromstensvägen, Elisabet 4 och 18. Bostadshusen anpassas för områdets karaktär med både villabebyggelse och högre bebyggelse.

Villaområdet i Sundby karaktäriseras av uppväxta trädgårdar och villabebyggelse från olika tidsepoker. Den nya bebyggelsen ska genom sin skala och utformning möta den småskaliga villabebyggelsen samt anpassas till högre bebyggelse på andra sidan Bromstensvägen.

På planområdet finns idag två friliggande villor med tillhörande byggnader som kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostadshusen.

Fyra nya bostadshus

De fyra husen som planeras bli 16 bostäder byggs i två till tre våningar. Förslaget innebär lägenheter i varierande storlek, två till fyra rum och kök. Bostäderna avses upplåtas som bostadsrätter. Det blir entréer mot nordväst och sydöst. Infart mot Stackvägen och Herdevägen föreslås och parkering på tomten.

Levande stadsmiljö

Spånga är ett område med stora stadsutvecklingsmöjligheter. I översiktsplanen ser man att Bromstensvägen, norr om fastigheten, i framtiden kommer att omvandlas till en urban och levande stadsmiljö. Närheten till Spånga centrum och Spånga station ses som en fördel.

Tidsplan

  • Samråd om detaljplanen: Juni 2024
  • Granskning av detaljplanen: Mars 2025
  • Godkännande av detaljplanen: Juli 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastigheterna ägs av Aborn AB 1.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Sarah Blake Elmvall
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 105

Projekt i Sundby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad