dcsimg
Tecknad karta med nya tunnelbanasträckningen markerad med blått
Översikt nya tunnelbanan Kungsträdgården-Nacka-Söderort.
Projekt Planerat

Utbyggnad av tunnelbanan

Södermalm

Tunnelbanans blå linje byggs ut mot Nacka och får ny sträckning mot Hagsätra. Förslaget berör främst del av fastigheten Norrmalm 2:41, Södermalm 10:35, Enskede Gård 1:1 med flera.

Projektfakta

Tunnelbanans blå linje byggs ut

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga ut tunnelbanans blå linje mot Nacka samt att skapa en ny sträckning mot Hagsätra.  

Detaljplanen avser del av tunnelbanan med början vid Kungsträdgården med fortsättning söderut innan delning i två grenar. En gren mot Nacka och en gren som ansluter dagens gröna linje mot Hagsätra.  

Detaljplanen reglerar användning ovan mark för nio mindre områden. Det gäller främst områden kring nya stationsbyggnader och vid anslutning till befintligt spår mot Hagsätra, men även två vattenområden där ingen gällande plan finns. 

Väl fungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan 

Projektet är angeläget för att tillgodose och för att klara kollektivtrafikförsörjningen när Stockholm och regionen växer.

Översiktsplanen för Stockholm utgår bland annat från stadens visionsdokument Vision 2030, som innebär bland annat att Stockholm ska ha ett väl fungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan som låter människor snabbt och enkelt röra sig i hela regionen. I översiktsplanen pekas kollektivtrafiken ut som stommen i framtidens transportsystem. 

Tidplan

Tidplanen bedöms gälla under förutsättning att inga större förändringar sker under planprocessen. Den planerade byggtiden är sju år.

  • Granskning av detaljplanen: första kvartalet 2018
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2018
  • Antagande i kommunfullmäktige: tredje kvartalet 2018

Inblandade aktörer

Huvudman är Stockholms läns landsting som ansvarar för tunnelbanans utbyggnad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad