dcsimg
Gathuset sett från Kungsträdgården. Den avslutande genombrutna balustraden kröner byggnaden.
Gathuset sett från Kungsträdgården. Den avslutande genombrutna balustraden kröner byggnaden.
Projekt Planerat

Utbyggnad, Sankta Eugenia katolska församling

Norrmalm

Fastigheten Katthavet 7 ligger vid Kungsträdgården och ägs av Sankta Eugenia katolska församling. Församlingen har nu vuxit har behov av fler lokaler och vill bygga till inom fastigheten.

Projektfakta

Möjlig utbyggnad av lokaler i Sankta Eugenia katolska församling 

Planarbetet ska pröva möjligheten att bygga till inom fastigheten Katthavet 7. Fastigheten ägs av Sankta Eugenia katolska församling och har bland annat kyrka, församlingslokaler, kontor och bostäder. Församlingen har nu behov av fler lokaler. Fastigheten ligger på Kungsträdgårdsgatan nära Kungsträdgården.

En huvudfråga för planarbetet är hänsyn till fastighetens och den omgivande bebyggelsens höga kulturvärden. Det nya förslaget till detaljplan ska även bibehålla befintligt skydd av bebyggelsens kulturvärden.

Planområde

Planområdet är fastigheten Katthavet 7. Fastigheten omges av Kungsträdgårdsgatan samt övriga fastigheter inom kvarteret Katthavet. Angränsande fastigheter är bland annat av Katthavet 5, med Stora synagogan och Minnesmonumentet över Förintelsens offer, samt Katthavet 8, med Berns salonger (restaurang, hotell och nattklubb).

Behov av fler lokaler i församlingen 

Fastigheten Katthavet 7 ägs av Sankta Eugenia katolska församling och inbegriper kyrka, församlingsexpedition, församlingslokaler, folkhögskola, kontor, prästbostäder, bokhandel och kafé. Församlingen har nu vuxit och lokalbehovet har ökat. Församlingen önskar nu lösa behovet genom tillbyggnader inom fastigheten.

Preliminär tidplan 

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden 1 kv. 2019
  • Plansamråd 1 kv. 2020
  • Granskning 3 kv. 2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 4 kv. 2020.

Ägare

Fastigheten Katthavet 7 ägs av Sankta Eugenia katolska församling. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rebecca Kihlman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad