dcsimg
Visionsbild multihallen. AIX Arkitekter
Projekt Pågående

Utveckling av Vårbergs IP

Vårberg

Stockholms stad utvecklar Vårbergs IP till en mer komplett idrottsplats för allmänhet, skola och föreningsliv. Idrottsplatsen får två nya konstgräsplaner och den befintliga konstgräsplanen rustas upp. Stockholms stad planerar även att bygga en ny multihall.

Bildgalleri

Multihallen sett från Vårbergsvägen. Visionsbild AIX Arkitekter.
Visionsbild av 7-spelsplanen med konstgräs i multihallen. AIX Arkitekter.
Illustration över idrottsplatsens ytor.

Projektfakta

I takt med att Vårberg växer, med fler skolor och bostäder, ökar behovet av idrottshallar och konstgräsplaner i området. Nu utvecklar vi Vårbergs IP till en mer komplett idrottsplats där fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Idrottsplatsen kommer även att fungera som en mötesplats för boende i närområdet.

I projektets första del utvecklar vi idrottsplatsens utomhusytor med bland annat fler spelplaner och rundbana för friidrott. I ett senare skede planerar Stockholms stad att bygga en ny multihall på idrottsplatsen.

Konstgräsplaner

 • Två nya konstgräsplaner:
  • En 11-spelsplan med konstgräs på befintlig grusplan
  • En ny 7-spelsplan med konstgräs
 • Omläggning av konstgräset på befintlig 11-spelsplan
 • Syntetbelagd rundbana för skolfriidrott
 • Läktare vid spelplanerna
 • Belysning till samtliga funktioner
 • Dagvattenmagasin i anslutning till 7-spelsplanen.

Tidplan för utomhusytor

Byggstarten för konstgräsplanerna är i slutet 2018 och de beräknas vara klara under 2020.

Ny multihall

Stockholms stad planerar för att bygga en ny multihall på platsen. Multihallen föreslås innehålla:

 • en teknikhall för fotboll, 7-spelsplan med konstgräs
 • en fullstor idrottshall
 • ytor för fritidsverksamhet
 • boulehall
 • föreningslokaler
 • omklädningsrum
 • förrådsutrymmen
 • Fristående byggnad för serviceutrymmen för personal-, omklädnings-, garage- och förrådsutrymmen.

Vi kommer även rusta upp utemiljöerna runtom hallen.

Tidplan för multihallen

 • Genomförandebeslut behandlas preliminärt under tredje kvartalet 2020.
 • Byggstart i början av 2021.
 • Hallen beräknas att vara klar i slutet av 2023.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

En del av Fokus Skärholmen

Vårbergs IP är en del av stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, som syftar till att utveckla området med social hållbarhet i fokus. Genom att bygga minst 4000 nya bostäder, skolor, förskolor, parker, idrottsplatser och kulturverksamheter kan området utvecklas till trygg och levande stadsdel.

Fokus Skärholmen

Kontakt

Royne Julin

Projektledare, fastighetskontoret

För frågor om multihallen

Ylva Berglund

Projektledare, fastighetskontoret

För frågor om konstgräsplanerna

Hans Eriksson

Idrottsplanerare, idrottsförvaltningen

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad