En person som går och en person som cyklar på Hässelbystråket. Gräs och träd vid sidan om stråket. Foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya cykelbanor och säkrare cykling i Västerort

Vällingby

Stockholms stad har förbättrat framkomligheten och ökat trafiksäkerheten för cyklister på Hässelbystråket.

Hässelbystråket är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Standarden på stråket var tidigare inte tillräckligt hög. 

I enlighet med stadens cykelplan har Stockholms stad förbättrat framkomligheten och ökat trafiksäkerheten för att på så sätt få fler att cykla. Redan sommaren 2016 breddades gång- och cykelbana mellan Abrahamsberg och Ulvsundaplan i samband med att den fick ny beläggning.

Nya delsträckor och högre standard

Efter detta har flera andra delsträckor byggts om:

 • På Lövstavägen mellan Krossgatan och Bergslagsgatan har en ny gång- och cykelbana byggts (klart 2018).
 • Cykelbanan genom Råckstarondellen har breddats och hastighetssäkrats genom att höjas upp (klart 2018).
 • Ombyggd korsning Bergslagsvägen/Blackebergsvägen (Islandstorget) för att öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter (klart 2018).

Åkeshovsrondellen och Brommaplan

Mellan Åkeshovsrondellen och Brommaplan har flera förbättringar gjorts mellan våren 2029 och hösten 2020:

 • Vid Åkeshovs cirkulationsplats har en hastighetssäkrad och väjningsreglerad cykelpassage byggts både vid in och utfarten.
 • Mellan cirkulationsplatsen och befintlig cykelbana öster om Åkeshovsvägen utmed Bergslagsvägens södra sida har en ny dubbelriktad cykelbana med 3,25 meters bredd byggts. Körbanan för biltrafik har smalnats av.
 • På lokalgatan mellan vändplanen, öster om Åkeshovsvägen, och Brommaplan fanns tidigare en kombinerad gång- och cykelbana på hussidan. Den har blivit gångbana, cirka 2 meter bred och istället har en dubbelriktad cykelbana om 3,25 meter byggts på andra sidan av lokalgatan.
 • Vid Åkeshovs tunnelbanestation har cykelparkeringen byggts om och rustats upp med ett tvåvåningsställ för cirka 150 cyklar och fått väderskydd.

Staden har också sett över asfaltsbeläggningar, vägmålningar och stolpar samt tagit bort hinder längs stråket.

Möter behovet av säkra och framkomliga pendlingsstråk för cyklister

Hässelbystråket är 15 kilometer långt och går från Åkermyntan i västerort till Stadshuset på Kungsholmen. Vid Ulvsundaplan ansluter ytterligare ett pendlingsstråk och varje dygn passerar cirka 6 000 cyklister över Tranebergsbron. Nu håller stråket god standard.

Tidsplan

Byggstart för projektets första delar skedde under hösten 2017. Arbetet vid Lövstavägen, Islandstorget och Råckstarondellen blev klart i slutet av 2018. Delen mellan Åkeshovsrondellen och Brommaplan påbörjades i slutet av april 2019 och blev klart hösten 2020.

Projektet färdigställdes under hösten 2020.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholms stad planerade och genomförde projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Vällingby

Uppdaterad