Tunneln vid Vårberg centrum efter upprustningen.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Tryggare tunnel vid Vårberg centrum

Vårberg

För att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister har tunneln närmast Vårberg centrum rustats upp.

Upprustningen är en del av projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar.

Genomförda åtgärder

I tunneln närmast Vårberg centrum har

 • ytskikt som väggar och tak högtryckstvättats och klottersanerats
 • väggarna beklätts med ett konstverk framtaget av konstnären Sara Söderberg i samarbete med Stockholm konst
 • belysningen i tunneln setts över.

Tidsplan

 • Arbetet startade 2021.
 • Åtgärderna var klara juni 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

En del av projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar

Tunnlar, trånga passager och dåliga ljusförhållanden är faktorer som bidrar till upplevd otrygghet i det offentliga rummet. Projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar har haft som mål att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister.

Genom att rusta upp gång- och cykeltunnlar och se över den anslutande växtligheten ökar den upplevda tryggheten i och i anslutning till tunnlarna. Trafiksäkerheten förbättras också när medborgare väljer att gå igenom tunnlarna istället för att gena över en trafikerad väg.

Under 2021 blev sju tunnlar i ytterstaden sanerade på klotter, tvättade och målade. För sju tunnlar påbörjades mer omfattande arbeten 2021 och färdigställdes 2023.

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden.

Genomförandebeslut

Trygga tunnlar (pdf)

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vårberg

 • Vy över ett stenbelagt torg. Här finns busshållplats, breda trappor som leder ner från torget och flerbostadshus, platerade träd, sittplatser. Människor i rörelse. Illustration
  Projekt Vårbergsvägen. Visionsbild över det nya torget där flera rörelsestråk möts. Karavan Landskapsarkitekter.
 • Flerbostadshus till vänster och höger om en gata. Människor som sitter vid en uteservering utanför huset till höger. Duvor på trottoaren. Träd. Illustration
  Vy från Stångholmsplatsen mot Lillholmen och Stångholmen 2 till höger. Bild: Olof Eriksson, Oevis
 • Flervåningshus från ovan omgivet av träd och grönområden, illustration.
  Flygbild med planerade och befintliga hus i Aspholmen 1. ETTELVA Arkitekter
 • Idrottsplatsens utomhusytor har rustas upp, foto.
  Vårbergs idrottsplats har tre konstgräsplaner. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad
 • Flerbostadshus med grön fasad i vintermiljö, människor i rörelse, illustration.
  Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Illustration: Wästbygg/NREP.
 • Fyra bostadshus i bruna, röda och gula nyanser. Utanför husen finns träd och gröna gräsmattor, Illustration.
  Illustration från antagandeförslaget på bostäder Kvarter A, vy från Söderholmsgränd. Byggnaderna föreslås ta upp kulörer från omgivande bebyggelse och ha en kulör per hus.

Uppdaterad