Gummikullar på lekplats.
Vasaparkens gummiberg. Foto: Stockholms stad 2014.
Projekt Planerat

Vasaparkens lekplats

Vasastan

Vasaparkens lekplats är sliten och behöver rustas upp. Ett förslag till upprustning ska tas fram i dialog med parkens besökare.

Projektfakta

Vasaparkens lekplats är en av Stockholms mest besökta lekplatser och är en del av den parkleksverksamhet som finns där med personal som skapar aktiviteter för barn och ungdomar. Lekplatsen fick sin nuvarande utformning i början av 2000-talet då hela parken förnyades. Tiden har gått och barnen som lekte här när lekplatsen var ny har nu blivit stora. Lekutrustning och markmaterial är slitet och är i stort behov av upprustning. Norrmalms stadsdelsförvaltning ska nu ta fram ett program som anger inriktning för en kommande upprustning och ett förslag för utveckling av lekplatsen. 

Genomförda medborgardialoger

I samband med programarbetet tar stadsdelsförvaltningen in synpunkter och idéer från parklekspersonal, fokusgrupper med barn/ungdomar och parkleksbesökarna. Inkomna synpunkter blir ett av flera viktiga underlag till vårt arbete med att besluta om ett program för upprustning av lekplatsen.

I mars 2022 hade lekplatsens besökare möjlighet att svara på en enkät om hur man vill att lekplatsen ska utvecklas. Det kom in 74 enkätsvar och utöver det hölls tre fokusgrupper med barn/ungdomar och parklekspersonal. Under rubriken "Vill du veta mer?" finns en sammanställning av inkomna synpunkter.

Från 23 november till 4 december fanns det möjlighet att tycka till om ett förslag på utformning av lekplatsen. Synpunkter på förslaget kunde lämnas digitalt eller under ett möte i parken. En sammanställning av inkomna synpunkter på förslaget kommer presenteras på denna sida.  

Tidplan

  • Tidig medborgardialog: 14–27 mars 2022
  • Programarbete: vår–höst 2022
  • Dialog om upprustningsförslag: november/december 2022
  • Beslut i Norrmalms stadsdelsnämnd: vinter/vår 2023
  • Framtagande av bygghandlingar och andra tekniska underlag: 2023
  • Byggstart: 2023/2024
  • Färdigställande: våren 2025

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad