Gummikullar på lekplats.
Vasaparkens gummiberg. Foto: Stockholms stad 2014.
Projekt Planerat

Vasaparkens lekplats

Vasastan

Vasaparkens lekplats är i behov av upprustning. Ett program som anger inriktning för en kommande renovering ska tas fram.

Projektfakta

Vasaparkens lekplats är en av Stockholms mest besökta lekplatser och är en del av den parkleksverksamhet som finns där med personal som skapar aktiviteter för barn och ungdomar. Lekplatsen fick sin nuvarande utformning i början av 2000-talet då hela parken förnyades. Tiden har gått och barnen som lekte här när lekplatsen var ny har nu blivit stora. Lekutrustning och markmaterial är slitet och är i stort behov av upprustning. Norrmalms stadsdelsförvaltning ska nu ta fram ett program som anger inriktning för en kommande upprustning och utveckling av lekplatsen. 

Medborgardialog

I samband med att programarbetet inleds kommer stadsdelsförvaltningen ta in synpunkter och idéer från parklekspersonal, fokusgrupper med barn/ungdomar och parkleksbesökarna.

Från 14 mars till 27 mars 2022 har lekplatsens besökare möjlighet att svara på en enkät om hur man vill att lekplatsen ska utvecklas. Enkäten kommer finnas vid parklekshuset och kommer kunna besvaras antingen som pappersenkät eller via en QR-kod som leder till en webbenkät. Observera att pappersenkäten bara kommer finnas tillgänglig när parkleksverksamheten är öppen, det vill säga dagtid på vardagar.

Tidplan

  • Tidig medborgardialog: 14–27 mars 2022
  • Programarbete: vår–höst 2022
  • Dialog om programförslag: augusti/september 2022
  • Beslut i Norrmalms stadsdelsnämnd: vinter/vår 2023
  • Framtagande av bygghandlingar och andra tekniska underlag: 2023
  • Byggstart: våren 2024
  • Färdigställande: våren 2025

Ansvarig

Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad