Vy över Odenplan mot byggnad med fasad i stora glaspartier, illustration.
Visionsbild, förslaget sett från Odenplan/Upplandsgatan. Illustration: Skandia Fastigheter AB och White Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya kontor, handel och hotell vid Odenplan

Vasastan

Fastigheten Spelbomskan 9 med flera vid Odenplan (det så kallade Läkarhuset) ska utvecklas med nya kontor, handel och hotell.

En utveckling av fastigheten Spelbomskan 9 med flera ska bidra till att stärka Odenplan som en levande stadsdel med kontor, handel och hotell. Fastigheten har redan idag en central placering vid Odenplan, mitt emellan Stadsbiblioteket och Gustav Vasa kyrka, invid Observatorielunden.

Planförslaget bidrar till att skapa nya och fler mötesplatser, vilket kan ske genom nya ändamålsenliga kontor, ökad handel och ett hotell. 

Det exponerade läget i stadens centrala delar medför också högt ställda gestaltningsambitioner med beaktande av närområdets värdefulla karaktärsdrag.

Odenplan har med Citybanans utbyggnad blivit en av Stockholms viktigaste knutpunkter för infrastruktur och stadsliv, kvalitéer som planförslaget bygger vidare på.

Bilder

Vy mot byggnad med fasad av stora glaspartier, illustration.
Visionsbild, förslaget sett från Odengatan. Illustration: Skandia Fastigheter AB och White Arkitekter.
Flygvy över området där planområdet är markerat med rött.
Flygfoto av Odenplan, planområde markerat med rött. Planområdet omfattar fastigheten Spelbomskan 9 med flera, det så kallade Läkarhuset. Omgivande lägre delen och kontorsdelen inom kvarteret förblir oförändrad.
Fasader i olika utföranden, illustration.
Fasader längs Odengatan, Gyldéngatan och Norrtullsgatan. Illustration: White Arkitekter.

Tidsplan

  • Samråd februari 2023
  • Granskning första kvartalet 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden tredje kvartalet 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Skandia Fastigheter AB

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Hajir Latifi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 102

Anna Näslund
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 531

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad