• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya träd och växtbäddar på Sankt Eriksgatan

Vasastan

Träden längs Sankt Eriksgatan mår inte bra. Därför byter Stockholms stad ut vissa träd och renoverar växtbäddarna.

Alla träd ut efter gatan behöver inte bytas ut, men många kommer att få nyrenoverade växtbäddar för att må bättre. De nya växtbäddarna kommer att tillföra dagvatten och bättre luftutbyte för trädens rötter.

Inventering av gatuträd

Trafikkontoret har gjort en inventering av samtliga gatuträd under sommaren 2020 och hos Sankt Eriksgatans träd har vi sett en markant försämring i trädens vitalitet.

Att träden mår dåligt beror på flera faktorer, till exempel skadas träden av upprepad schaktning och återfyllning kring trädens rötter när ledningar installeras och infrastruktur byggs om. Detta gör att rötterna skadas och marken komprimeras vilket leder till att trädens rötter inte kan ta upp luft och vatten, samtidigt som föroreningar så som vägsalt stannar kvar i marken.

Situationen har förvärrats på grund av de senaste tre årens torka under sommarmånaderna.

Arbetet sker i etapper

Arbetet med att ta bort de döda träden samt de som utgör en risk för trafik och förbipasserande påbörjades hösten 2020. Byggnation av nya växtbäddar, renovering av befintliga växtbäddar samt återplantering sker i etapper

Tidsplan

  • Mellan Vanadisplan och Karlbergsvägen renoverades växtbäddar för befintliga träd och nya träd planterades under 2021.
  • Mellan Karlbergsvägen och Sankt Eriksplan anlades nya växtbäddar och nya träd planterades under 2022.
  • Växtbäddsrenoveringen av befintliga träd mellan Sankt Eriksplan och Karlbergsvägen har utförts under 2023.
  • Projektering av sträckan mellan Vanadisplan och Norrtull pågår i samordning med Trafikplanering och ledningsägarna under 2024–2025.
  • Arbetet på denna sträcka planeras att påbörjas hösten 2024 och genomföras under 2024–2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad