Det planerade området med de nya byggnaderna sett uppifrån. Illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Östra Hagastaden

Vasastan

Det trafikintensiva området vid Norrtull ska bli en ny grön entré till staden, med ett lugnare trafiktempo, nya parker och torg. Här planeras 600 nya bostäder samt kontor, hotell, studentlägenheter, äldreboende, idrottsanläggning, skola och förskola.

I stadsutvecklingsprojektet Hagastadens andra detaljplan föreslås 600 bostäder varav 334 studentlägenheter och 90 servicelägenheter. En ny gymnasieskola med tillhörande idrottshall, samt förskola i separat byggnad, planeras närmast Wenner-Gren Center. I anslutning till skolområdet föreslås en aktivitetspark.

De kulturhistoriskt intressanta tullhusen från 1733 lyfts fram och får ett omgivande torg, som blir en plats för evenemang och stadsliv. Förslaget innebär en större omdaning av det i dag trafikintensiva området vid Norrtull. Utvecklingen kommer att underlätta för gående och cyklister att ta sig mellan stadskärnan och grönområdena Hagaparken och Bellevue.

Bilder

Personer som cyklar över en bro längs med ett tågspår. I bakgrunden syns höga byggnader i vitt och tegelrött. Illustration.
Människor som har picknick och flanerar i en park med träd och blomstrande rabatter. Illustration.
En smal stadsgata med planterade träd och rabatter. Människor i rörelse. Illustration.
Barn som leker i snön och personer som promenerar i en park. Runt parken syns gamla och nya byggnader. Illustration.

Tidsplan

 • Start-PM antagande Stadsbyggnadsnämnden kvartal 3 2017.
 • Kvarteren markanvisades under perioden 2017 till 2019.
 • Detaljplanen var på samråd 18 mars till 26 maj 2020.
 • Granskning av detaljplanen 20 oktober till 22 november 2021.
 • Antagande av detaljplan i kommunfullmäktige december 2023.
 • Detaljplanen överklagad januari 2024.
 • Preliminärt kan byggstart ske 2025/2026 och färdigställande 2030.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

Följande byggaktörer samarbetar med staden i detaljplanearbetet:

 • Humlegården
 • HSB Bostad/Castellum
 • Micasa
 • Svenska bostäder
 • SISAB
 • Atrium Ljungberg
 • NCC

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad