Vy över skolgård och skolbyggnad, basketkorg, bänkar, gungor och barn i rörelse, illustration.
Vasa Reals skolgård.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Vasa Real byggs om

Vasastan

Vasa Real byggs om för att kunna ta emot fler elever och får en ny delbar idrottssal.

För att säkerställa stadsdelsområdets behov av elevplatser sker en utbyggnad av Vasa Real. När projektet är färdigt kommer skolan kunna ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan utökas med 510 elevplatser och kommer totalt ha plats för 1320 elever. Inom Vasa Reals nya tillbyggnad utökas också förskolan Resedan för att uppfylla platsgarantin. Förskolan kommer ha plats för 162 barn.

För att de nya årskurserna och förskolan ska få plats har SISAB rivit förskolan som funnits på skolgården liksom skolans tillfälliga paviljong. Den nya tillbyggnaden uppförs där förskolan tidigare låg.

Skolan kommer även få en delbar idrottssal med åtta omklädningsrum. Idrottssalen kommer skolan att dela med andra kommunala skolor i närheten.

Byggtid 2020–2024

Arbetet påbörjades i juli 2017 genom evakuering av förskolan och rivning av förskolebyggnad och paviljong. På grund av juridiska processer dröjde byggstart för nya byggnaden fram till senhösten 2020. Förskolan och skolan kommer att tas i bruk till skolstart höstterminen 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Om du lämnar din e-postadress får du svar från dem som arbetar med projektet.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad