• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Västra Hagastaden

Vasastan

I den västra delen av Hagastaden, tredje etappen, planerar staden för cirka 150 nya bostäder som forskar- och talangbostäder samt seniorlägenheter, kontor och idrottsanläggning.

Västra Hagastaden är en del av stadsutvecklingsprojektet Hagastaden, som kopplar ihop Stockholm och Solna. I dag och under lång tid tillbaka, har västra Hagastaden används som etableringsytor för olika byggprojekt.

Planområdet ligger precis bredvid trafiklederna E4/E20 samt järnvägen Värtabanan. Det innebär att frågor kring buller och luftmiljö är centrala i utformningen av området. Det behövs en skärmande bebyggelse i norr för att möjliggöra en bostadsbebyggelse utmed Norra Stationsgatan. I västra Hagastaden vill staden utveckla även denna del av Norra Stationsgatan, till en trygg och levande stadsgata. Publika lokaler i bottenvåningarna mot allmän plats ska finnas i samtliga kvarter.

Tidsplan

  • Godkänt start-pm: Antogs i stadsbyggnadsnämnden i november 2020.
  • Samråd: Kvartal 3, 2024.
  • Granskning: Kvartal 2, 2025.
  • Antagande: Kvartal 3, 2026.
  • Byggstart: 2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Vectura Fastigheter i samarbete med KFUM Central, Humlegården Fastigheter och Seniorgården.

Fråga projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Magnus Bäckström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 230

Rustan Blomqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 072-59 336 31

Märit Wikström
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 674

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad