dcsimg
Flygbild över östra Farsta strand med vy mot nordväst. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Planerat

Flerbostadshus, förskola och uteplats till vårdboende i Farsta strand

Sju nya flerfamiljshus föreslås längs gatorna Magelungsvägen och Ullerudsbacken i Farsta strand. Planförslaget möjliggör för centrum- och skoländamål i bottenvåningarna samt en förskola vid Ullerudsbacken. En uteplats till ett äldreboende vid Stieg Trenters torg ingår också i planförslaget, liksom en omvandling av Magelungsvägen. Projektet rör den andra etappen av Bjurö 1.

Flerbostadshus, förskola och uteplats till vårdboende i Farsta strand

Tidplan

Samråd 12 februari - 26 mars 2019
Granskning november 2019
Antagande preliminärt februari 2020
Laga kraft preliminärt april 2020

 

Byggaktörer

Familjebostäder

 

Bilder i samrådsförslag

I delområde A, vid Stieg Trenters torg, planeras en uteplats till ett vård- och omsorgsboende. Bild: Liljewall arkitekter
Illustrerad bild som visar hur bebyggelsen i delområde D kan se ut mot bostadsgården. Vy mot öster. Till höger skymtar befintliga hus inom kvarteret Bjurö.
Illustrerad bild som visar hur bebyggelsen längs Magelungsvägen i

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Olmårs

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Therese Ericsson

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad