Fruktlundar på Årstafältet

I Årstafältets koloniområde finns sex fruktlundar med olika teman. Fruktlundarna invigdes i september 2022. Välkommen att slå dig ner på parkmöbler, ha picknick eller smaka på frukten i skördetid!

Fruktlund 1 – Europeiskt kulturarv

Temat för den här fruktlunden är ”europeiskt kulturarv”. Här växer frukter av sorter med sitt ursprung i 1800-talets Europa. Till exempel äpplet ’Cox Pomona’ som är en gammal sort från England. År 1825 sådde bryggaren Cox nio kärnor av sorten ’Ribston’, vilket ledde till upptäckten av bland annat Cox Pomona. Äpplet är moget november- februari och kan ätas av många äppelallergiker om den skalas.

I den här lunden finns

Pyrus ’Esperens Herre’ – päron
Mognar i slutet av september till början av oktober och håller i cirka 3 veckor.

Prunus domestica ’Reine Claude d’Oullins’ E –plommon
Mognar i slutet av augusti till början av september.

Malus ’James Grieve’ E – äpple
Mognar i mitten av september och bör ätas inom några veckor.

Malus ’Cox Pomona’ – äpple
Moget under vintern, november – februari.

Fruktlund 2 – Gamla arter, nya sorter

Temat för den här fruktlunden är ”gamla arter, nya sorter”. Här växer bekanta, älskade svenska frukter, i nyare sorter. Många av dem räknas redan som svenskt kulturarv även om det är relativt nya sorter. Till exempel plommonet Opal’ som togs fram på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Frukterna är rödorangea med violett täckfärg och marknadsfördes 1948.

I den här lunden finns

Pyrus ’Fritiof ’ E – päron
Skördas i oktober, kan lagras och ätas från november till januari.

Malus ’Katja’ E – äpple
Mognar i slutet av september, och kan lagras i 1-2 månader.

Prunus domestica ’Opal’ E –plommon
Mognar i mitten av augusti.

Malus ’Amorosa’ E – äpple
Mognar i slutet av oktober och går att lagra fram till jul.

Fruktlund 3 – Den nya världen

Temat för den här fruktlunden är ”den nya världen”. Här samsas frukter och bär som har gemensamt att de är uppskattade runtom i världen, från Amerika till Sydostasien, men länge varit relativt okända i Sverige. Till exempel mispel, som under medeltiden var ett viktigt fruktträd i Europa, men nu endast odlas i större omfattning i sydvästra Asien. Frukterna ser ut som små, bruna äpplen och ska vara nästan övermogna innan de går att använda. Då är de både goda att äta färska eller som sylt och marmelad.

I den här lunden finns

Morus nigra – svart mullbär
Mognar i augusti – september.

Prunus mahaleb – vejksel
Små frukter som används som krydda. Frukten mognar i augusti och blir svart.

Cydonia oblonga ’Vranja’ – kvitten
Skördas i september och oktober.

Mespilus germanica ’Vesterveld’ –mispel
Mognar i oktober – november när frukterna blivit pepparkaksbruna och mjuka.

Bikupa
Att ha en bikupa i närheten av en odling ökar skördens storlek och mängd. Bin kan flyga fler kilometer när de letar efter den godaste maten och sprider sig därför över hela området.

Fruktlund 4 – Körsbärslunden

Temat för den här fruktlunden är ”körsbär”. Här växer det bara körsbär, och sorterna är utvalda för att det ska finnas körsbär av olika slag och som mognar vid olika tidpunkter. Till exempel Skuggmorell, en sorts surkörsbär som har sura bär men ger den absolut godaste körsbärssaften. Skuggmorell växer vanligen långt upp i Norrland, till skillnad från många andra sorters körsbär.

I den här lunden finns

Prunus avium ’Stella’ E – sötkörsbär
Mognar i augusti.

Prunus avium ’Lapins’ E – sötkörsbär
Mognar i augusti.

Prunus avium ’Gårdebo’ E –sötkörsbär
Mognar i juli – augusti.

Prunus cerasus ’Skuggmorell’ E –skuggmorell
Mognar i juli – augusti.

Fruktlund 5 – Östeuropeiskt kulturarv

Temat för den här fruktlunden är ”östeuropeiskt kulturarv”. Här växer träd som har sitt ursprung eller har odlats under en längre tid i Östeuropa. Till exempel kvittenträdet Vranja som har odlats för sin frukt under lång tid i ett bälte som sträcker sig från Portugal via Östeuropa, Mellanöstern och vidare till Östasien. De päronlika frukterna behöver tillagas.

I den här lunden finns

Cornus mas – körsbärskornell
Bär till saft och sylt. Mognar på senhösten.

Cydonia oblonga ’Vranja’ – kvitten
Skördas i september och oktober.

Cornus mas ’Macrocarpa’ –körsbärskornell
Bär till saft och sylt. Mognar på senhösten.

Prunus domestica ’Komet’ –körsbärsplommon
Ger frukt i augusti.

Bikupa
Att ha en bikupa i närheten av en odling ökar skördens storlek och mängd. Bin kan flyga fler kilometer när de letar efter den godaste maten och sprider sig därför över hela området.

Fruktlund 6 – Svenskt kulturarv

Temat för den här fruktlunden är ”svenskt kulturarv”. Här växer välbekanta, älskade svenska frukter. Några har sitt ursprung i Sverige, andra är importerade sorter som har odlats här länge. Till exempel finns äpplet ’Gyllenkroks Astrakan’ som upptäcktes på Fogelviks gård i Småland på 1850-talet av Erik Lindgren. Adelsmannen Gyllenkrok bodde på Fogelviks gård och har fått ge namn åt äpplet.

I den här lunden finns

Prunus domestica ’Victoria’ E –plommon
Mognar i september.

Malus ’Katja’ E – äpple
Mognar i slutet av september, och kan lagras i 1–2 månader.

Pyrus communis ’Göteborgs Diamant’ E – päron
Ät- och hushållsfrukt som mognar i september och inte tål lagring.

Malus ’Gyllenkroks Astrakan’ E –äpple
Mognar i slutet av augusti/början av september och bör ätas direkt.

Bikupor
Att ha en bikupa i närheten av en odling ökar skördens storlek och mängd. Bin kan flyga fler kilometer när de letar efter den godaste maten och sprider sig därför över hela området.

Hitta till fruktlundarna

Här hittar du koloniområdet

Koloniområdet är inringat i grönt. 

Här hittar du fruktlundarna i koloniområdet

Fruktlund 1 är längst söderut i området.  

Uppdaterad