Bilden visar den kommande bebyggelsen i etapp 1 på Årstafältet.Illustration: White arkitekter
I etapp 1 ska drygt 1 000 nya bostäder byggas. Illustration: White arkitekter.
Projekt Pågående

Årstafältet etapp 1: 1000 bostäder och aktivitetspark

Årsta

I den första etappen på Årstafältet kommer det att byggas cirka 1000 lägenheter, park, butikslokaler och förskolor. De förberedande markarbetena startade 2018.

Aktuellt

Ny entreprenör kan vara på plats i vår

Staden bröt i våras kontraktet med entreprenören som utfört förberedande markarbeten på Årstafältet. Anledningen är att det utförda arbetet inte uppfyllde kraven som fanns i kontraktet.

Sedan dess har arbetet med att upphandla en ny entreprenör pågått. Som det ser ut just nu kan den nya entreprenören börja etablera sig på fältet under våren/sommaren 2023, och arbetena komma igång på allvar efter sommaren 2023. Byggstart för bostäder bedöms i dagsläget bli till hösten 2025.

I väntan på en ny entreprenör som kan fortsätta de markförberedande arbetena i full takt så måste det fortfarande utföras vissa arbeten på fältet. Till exempel kommer det att vara ledningsomläggningar, ett fåtal sprängningar, mindre betongjobb och underhållsarbeten. Detta för att säkerställa att vatten, avloppssystem och ledningsnät fungerar.

Om projektet

 1 000 lägenheter och tre förskolor

I den första etappen kommer det att byggas cirka 1 000 nya bostäder, varav cirka 125 studentlägenheter och cirka 15 stadsradhus. Det ska även bli butikslokaler, tre förskolor och en aktivitetspark för lek och spontanidrott.

Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheter i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

Bilparkeringsplatser för de boende byggs i garage under marken. Vi räknar med 0,5 platser per lägenhet och 0,1 platser per studentlägenhet.

Innan bostäderna börjar byggas ska delar av parken och fyra dammar anläggas. Dammarna kommer att fylla en viktig funktion för hanteringen av dagvatten i den nya stadsdelen. Tre broar ska byggas för att binda ihop den nya bebyggelsen på ena sidan om dammarna med den stora parken på andra sidan.

I den första etappen ingår också flytt av koloniområdet från den nordvästra delen av fältet till en ny plats på den östra delen av fältet vid Huddingevägen.

Många byggaktörer ger variation

Flera olika byggaktörer medverkar i etappen. Det ger stor variation i bebyggelsens typ, höjd, form och stil. Många har hämtat inspiration från Årsta centrums 50-talsstil. Byggaktörer är Abacus, Järntorget, HSB Bostad, HSB Stockhom, Erik Wahlin, Maxera, Ikano, Svenska Bostäder, SKB, Einar Mattsson, Nordr och SISAB (förskolan).

Tidplan

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken i december 2015. Planerna överklagades sedan i olika instanser upp till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna vann därmed laga kraft. 

De förberedande markarbetena på Årstafältet startade i juni 2018. I det ingår bland annat att bygga de nya dammarna, förstärka marken, lägga nya ledningar och bygga gator i skick att använda för kommande bostäder. I takt med att bostäderna är inflyttningsklara färdigställs gator och parker i sin slutliga utformning med till exempel träd, möblering och belysning. Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidplanen för etappen är just nu: 2018-2029. Byggstart för bostäder bedöms i dagsläget bli till hösten 2025.

Byggaktörer i etapp 1

Kartvy över kommande bebyggelse i Årstafältets första etapp.

  • Kvarter A, Foxen Aa: Abacus, 70 bostäder Ab: Järntorget, 74 bostäder
  • Kvarter B, Hedsjön Ba: HSB Bostad, 81 bostäder Bb: HSB Sthlm, 81 bostäder
  • Kvarter C, Lejaren Erik Wallin, 97 bostäder
  • Kvarter D, Näckten Da: Maxera, 55 bostäder Db: Ikano, 55 bostäder
  • Kvarter E, Svegsjön Svenska Bostäder, 169 bostäder
  • Kvarter F, Stödesjön SKB, 100 bostäder
  • Kvarter G, Ottnaren Ga: Einar Mattsson, 52 bostäder Gb: Einar Mattsson, 71 bostäder
  • Kvarter H, Borlången SISAB, förskola, 8 avdelningar, 144 elevplatser
  • Kvarter I, Borlången Ia: Svenska bostäder, 43 bostäder Ib: Nordr, 32 bostäder Ic: Nordr, 8 bostäder Id: Nordr, 5 bostäder Ie: Einar Mattsson, 22 bostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy på hus. Människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild Kvarter Aa, Abacus. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Bild på hus. Människor och träd i förgrunden.
Visionsbild Kvarter Ab, Järntorget. Illustration: Grad.
Bild på hus och människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild Kvarter Ba och Bb, HSB.
Vy på hus. Människor som promenerar, cyklar och umgås.
Visionsbild Kvarter C, Erik Wallin. lllustration: Berg, C. F. Møller Architects, K Jellander + Sjöberg arkitektkontor
Vy på hus. Människor som promenerar och cyklar. Träd.
Visionsbild Kvarter Da, Maxera Bostad. Illustration: Varg arkitekter
Bild på hus. Människor som promenerar och bilar på gator.
Visionsbild Kvarter Db, Ikano Bostad. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Bild på hus och människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild Kvarter E, Svenska Bostäder. Illustration: Ettelva arkitekter
Vy på hus. Människor som cyklar och promenerar.
Visionsbild Kvarter F, SKB. Illustration: Bergkrantz arkitekter
Vy på hus. Människor som promenerar. Cyklar och djur.
Visionsbild Kvarter Gb, Einar Mattsson. Illustration: Vera Arkitekter
Vy på förskola.
Visionsbild Kvarter H, SISAB. Illustration: Sweco Architects
Vy på hus. Människor som promenerar.
Visionsbild Kvarter Ia, Svenska Bostäder.
Bild på hus, människor som promenerar och cyklar på gång- och cykelväg framför
Visionsbild Kvarter Ib och Ic, Nordr. Illustration: Kjellander + Sjöberg
Illustration på hus.
Illustration på huvudgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustrationsplan på området.
Illustration på Norra lokalgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Vallastråket i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Vallastråket i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Parkbryggan, Årstafältet etapp 1.
Illustration av Parkbryggan, Årstafältet etapp 1.
Flygfoto över park- och grönområde
I den västra delen av parken, på den så kallade aktivitetsbryggan, planerar vi ytor för lek och spontanidrott. Bild: White arkitekter
Flygbild över parkområden kantat av hus.
Visionsbild Stadsdelsparken.
Bild på grönområde men vatten, människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild på parkbrygga.
Årstafältets olika etapper. P betyder park.
Årstafältets olika etapper. P betyder park.

Läs mer om projekt Årstafältet

Följ med på guidad tur

Bilder och nyhetsbrev

Kontakt

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad