Bild: Lindberg Stenberg
Projekt Genomfört

300 ungdomsbostäder i Gubbängen

Gubbängen

300 student- eller ungdomsbostäder har byggts inom projektet del av fastigheten Gubbängen 1:1 (Träklotsen) och möjliggjort för nya bostadshus på naturmark på båda sidor om spårområdet norr om Gubbängens t-banestation.

Projektfakta

300 student- eller ungdomsbostäder 

På västra sidan av spåren längs Herrhagsvägen byggde Järntorget AB ett lamellhus med knappt 100 lägenheter och på östra sidan mellan Herrhagsvägen och Lingvägen byggdes ett punkthus och ett lamellhus med drygt 200 lägenheter. Samtliga är studentlägenheter som färdigställdes i juni 2020 och stadens arbete med hastighetsdämpande åtgärder och ny pocketpark pågick fram till sommaren 2021.

 

Byggaktör

Järntorget Bostads AB
Järntorgets webbplats för projektet

Vill du veta mer?

Detaljplanerna för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad