Vägarbete vid Arenakopplet
Arenakopplet
Projekt Genomfört

Arenakopplets cykelbana förbättras

Johanneshov

Nynäsvägen är ett av stadens viktigaste pendlingsstråk med 6 500 cyklister under högsäsong. Sträckan på Nynäsvägens östra sida mellan Norra Arenakopplet och Olaus Magnus väg (cirka 200 meter) var tidigare kurvig där cyklister och gående leddes runt via en träddunge.

Projektfakta

Rakare och bredare cykelbana

Uppdraget bygger på att se över sträckan för att möjliggöra en genare sträckning och om möjligt bredare på platser som medger detta. Cykelbanan får då en gen och bred sträckning som fungerar tillsammans med den befintliga natthållplatsen.

Dessutom har förberedande markarbeten för kommande lånecykelställ gjorts i nära anslutning till gång- och cykelbanan.

Under våren 2014 lades toppen på gång- och cykelbanan samt träd- och lökplantering.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad