I etapp ska drygt 1 000 nya bostäder byggas. Illustration: White arkitekter
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Årstafältet etapp 1: Bostäder, dammar och stadsdelspark

Årsta

I den första etappen på Årstafältet kommer det att byggas cirka 1000 lägenheter, park, butikslokaler och förskolor. De förberedande markarbetena startade 2018.

Pågående arbete

På vår webbplats för pågående arbete kan du läsa mer om vilka arbeten som utförs just nu inom projekt Årstafältet. 

Pågående arbete

1 000 lägenheter och tre förskolor

I den första etappen kommer det att byggas cirka 1 000 nya bostäder, varav cirka 125 studentlägenheter och 15 stadsradhus. Det ska även bli butikslokaler, tre förskolor och en stadsdelspark med bland annat lekplats.

Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheter i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

Bilparkeringsplatser för de boende byggs i garage under marken. Vi räknar med 0,5 platser per lägenhet och 0,1 platser per studentlägenhet.

Innan bostäderna börjar byggas ska delar av parken och fyra dammar anläggas. Dammarna kommer att fylla en viktig funktion för hanteringen av dagvatten i den nya stadsdelen. Tre broar ska byggas för att binda ihop den nya bebyggelsen på ena sidan om dammarna med den stora parken på andra sidan.

I den första etappen ingår också flytt av koloniområdet från den nordvästra delen av fältet till en ny plats på den östra delen av fältet vid Huddingevägen.

Många byggaktörer ger variation

Flera olika byggaktörer medverkar i etappen. Det ger stor variation i bebyggelsens typ, höjd, form och stil. Många har hämtat inspiration från Årsta centrums 50-talsstil. Byggaktörer är Abacus, Järntorget, HSB Bostad, HSB Stockhom, Erik Wahlin, Maxera, Ikano, Svenska Bostäder, SKB, Einar Mattsson, Nordr och SISAB (förskolan).

Bilder 1–4

Visionsbild Kvarter Aa, Abacus. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Visionsbild Kvarter Ab, Järntorget. Illustration: Grad.
Visionsbild Kvarter Ba och Bb, HSB.
Visionsbild Kvarter C, Erik Wallin. Illustration: Berg, C. F. Møller Architects, K Jellander + Sjöberg arkitektkontor

5–8

Visionsbild Kvarter Da, Maxera Bostad. Illustration: Varg arkitekter
Visionsbild Kvarter Db, Ikano Bostad. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Visionsbild Kvarter E, Svenska Bostäder. Illustration: Ettelva arkitekter
Visionsbild Kvarter F, SKB. Illustration: Bergkrantz arkitekter

9–12

Visionsbild Kvarter Gb, Einar Mattsson. Illustration: Vera Arkitekter
Visionsbild Kvarter H, SISAB. Illustration: Sweco Architects
Visionsbild Kvarter Ia, Svenska Bostäder
Visionsbild Kvarter Ib och Ic, Nordr. Illustration: Kjellander + Sjöberg

13–16

Illustration på huvudgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustration på Norra lokalgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Vallastråket i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Parkbryggan, Årstafältet etapp 1.

17–20

I den västra delen av parken, på den så kallade aktivitetsbrygga, planerar vi ytor för lek och spontanidrott. Bild: White arkitekter
Visionsbild Stadsdelsparken.
Visionsbild på parkbrygga

Tidsplan

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken i december 2015. Planerna överklagades sedan i olika instanser upp till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna vann därmed laga kraft.

De förberedande markarbetena på Årstafältet startade i juni 2018. I det ingår bland annat att bygga de nya dammarna, förstärka marken, lägga nya ledningar och bygga gator i skick att använda för kommande bostäder. I takt med att bostäderna är inflyttningsklara färdigställs gator och parker i sin slutliga utformning med till exempel träd, möblering och belysning.

Vi kommer löpande att uppdatera här på webbplatsen när det finns mer detaljerade tidsplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidsplanen för etappen är just nu: 2018-2029. Byggstart för bostäder bedöms i dagsläget bli under 2026 då även dammarna planeras att öppnas upp.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kolla in Årstafältet

På flickr kan du ta en titt bakom kulisserna och följa hur nya Årstafältet växer fram. Här hittar du även visionsbilder för kommande kvarter och parken.

Här kan du kolla in Årstafältet som det är planerat att bli i framtiden, gå runt och se dig omkring i 360 grader.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer i etapp 1

 • Kvarter A, Foxen Aa: Abacus, 70 bostäder Ab: Järntorget, 74 bostäder
 • Kvarter B, Hedsjön Ba: HSB Bostad, 81 bostäder Bb: HSB Sthlm, 81 bostäder
 • Kvarter C, Lejaren Erik Wallin, 97 bostäder
 • Kvarter D, Näckten Da: Maxera, 55 bostäder Db: Ikano, 55 bostäder
 • Kvarter E, Svegsjön Svenska Bostäder, 169 bostäder
 • Kvarter F, Stödesjön SKB, 100 bostäder
 • Kvarter G, Ottnaren Ga: Einar Mattsson, 52 bostäder Gb: Einar Mattsson, 71 bostäder
 • Kvarter H, Borlången SISAB, förskola, 8 avdelningar, 144 elevplatser
 • Kvarter I, Borlången Ia: Svenska bostäder, 43 bostäder Ib: Nordr, 32 bostäder Ic: Nordr, 8 bostäder Id: Nordr, 5 bostäder Ie: Einar Mattsson, 22 bostäder

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad