Vy längs med gata kantad av flerbostadshus med fasad av träribbor, illustration.
Tidig visionsbild av kvarter J. Vy från Östbergabackarna. Illustration: FLOR Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Årstafältet etapp 5 södra: Hyresrätter och tunnelbana

Årsta

Det planeras för cirka 200 hyresrätter och en tunnelbanehållplats i den västra delen av Årstafältet. Planerna ska ut på granskning i slutet av 2024.

Bostäder, torg och tunnelbana

I etapp 5 södra av projekt Årstafältet är planen att skapa cirka 200 hyresrätter i två nya kvarter, torg, och en ny tunnelbaneuppgång i Östberga. Tanken är att skapa täta och levande kvarter som bidrar till koppla samman Årstafältet och Östberga, vilket är ett av projekt Årstafältets övergripande mål.

Tunnelbaneuppgången är planerad i kvarter I med en stationsentré som ansluter till det gångstråk som ska knyta samman Östberga torg med nya Årstafältet utmed Östbergabackarna.

En plan blev till två

Planen var tidigare en del av Årstafältet etapp 5 som efter samrådet 2022 delades upp i en norra och en södra del. Detta för att två av de tio kvarteren var tvungna att brytas ut till en egen plan för att anpassa efter den planerade tunnelbaneuppgången. Detaljplanen för etapp 5 norra med drygt 1 100 bostäder var ute på granskning i början av 2024.  

Årsta golf

På planområdet finns idag Årsta golfs verksamhet. Staden har utrett möjligheten att flytta golfen till en ny plats i närheten av Årstafältet. I början av juni 2022 fick Årsta golf markanvisning för ett område vid Enskede rackethall mellan Bägersta byväg och Sockenvägen. Golfen kan vara kvar på nuvarande plats till och med 2026.

Bilder

Tidig visionsbild av kvarter I. Vy från huvudgatan. Bild: Semrén + Månsson
Tidig visionsbild av kvarter I. Vy från huvudgatan. Bild: Semrén + Månsson
Vy mot flerbostadshus med verksamhetslokal på bottenplan. Fasad med träribbor, illustration.
Tidig visionsbild av kvarter J. Vy över kvarterets nordöstra hörn sedd från huvudgatan. Illustration: FLOR Arkitekter.
Tidig visionsbild av kvarter I. Vy från huvudgatan. Bild: Semrén + Månsson
Tidig visionsbild av kvarter I. Vy från huvudgatan. Bild: Semrén + Månsson
Kvarter I och J hör till etapp 5 södra, kvarter A-H hör till etapp 5 norra.
Kvarter I och J hör till etapp 5 södra, kvarter A-H hör till etapp 5 norra.

Tidsplan

  • Samråd om detaljplanen: 15 mars–26 april 2022
  • Granskning av detaljplanen: Slutet av 2024
  • Antagande av detaljplanen: Hösten 2025

Sidan uppdateras löpande med detaljerade tidsplaner för till exempel byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen.

Den övergripande tidsplanen för byggandet i etappen är just nu 2029–2037.

Byggaktörer

Markanvisningsavtalen som gäller för etapp 5 södra är: 

  • Kvarter I: Svenska Bostäder, 100 bostäder
  • Kvarter J: Bergsundet, 100 bostäder

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Renoir Danyar
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 659

Abdifatah Sahal
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 889

Vill du veta mer om Årstafältet?

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad