• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya cykelbanor på Hägerstensvägen

Aspudden

För att förbättra framkomligheten och säkerheten på Hägerstensvägen har staden breddat och dubbelriktat gång- och cykelbanan på södra sidan av vägen.

Hägerstensvägens sträckning mellan Södertäljevägen och Kilabergsvägen är ett primärt cykelstråk som samlar upp många cyklister och fotgängare från kringliggande stadsdelar.

Bättre framkomlighet och säkerhet

Tidigare uppfyllde inte gång- och cykelbanan längs sträckan stadens rekommendationer för primära cykelstråk i cykelplanen. Vi har därför att dubbelriktat cykeltrafiken på södra sidan av vägen och breddat hela ytan för gående och cyklister.

I korsningarna mot Kilabergsvägen, Essingeledens av- och påfarter samt vid anslutningen till Södertäljevägen har vi även byggt ut ytorna där gående och cyklister väntar för passera. Dessa åtgärder i kombination med andra åtgärder kommer bidra till att framkomligheten och säkerheten blir bättre för alla trafikanter längs sträckan.

Karta över projektområdet.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut juni 2020.
  • Genomförandebeslut augusti 2021.
  • Byggstart 2022.
  • Klart 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Aspudden

Uppdaterad