• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Tryggare tunnel under Rusthållarvägen

Bagarmossen

För att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister har tunneln under Rusthållarvägen, söder om Fogdevägen, rustats upp.

Upprustningen är en del av projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar.

Genomförda åtgärder

I tunneln under Rusthållarvägen har

 • buskage kring tunneln har röjts bort
 • betongytorna har sanerats
 • tunneltaket har fått ny belysning och utsmyckning
 • sittytor har skapats
 • tunnelväggarna har beklätts med plåt
 • pingisbord och fussballbord har placerats ut.

Tidsplan

 • Arbetet startade 2021.
 • Åtgärderna var klara 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

En del av projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar

Tunnlar, trånga passager och dåliga ljusförhållanden är faktorer som bidrar till upplevd otrygghet i det offentliga rummet. Projektet Tryggare gång- och cykeltunnlar har haft som mål att öka den upplevda tryggheten för gående och cyklister.

Genom att rusta upp gång- och cykeltunnlar och se över den anslutande växtligheten ökar den upplevda tryggheten i och i anslutning till tunnlarna. Trafiksäkerheten förbättras också när medborgare väljer att gå igenom tunnlarna istället för att gena över en trafikerad väg.

Under 2021 blev sju tunnlar i ytterstaden sanerade på klotter, tvättade och målade. För sju tunnlar påbörjades mer omfattande arbeten 2021 och färdigställdes 2023.

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden.

Genomförandebeslut

Trygga tunnlar (pdf)

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Bagarmossen

Uppdaterad