• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

120 bostäder utmed Rusthållarvägen

Bagarmossen

Vid Rusthållarvägen i Bagarmossen föreslås cirka 120 nya bostäder. förslaget är tänkt att innehålla både hyresrätter och bostadsrätter.

Förslaget innebär en förtätning på fyra delområden utmed båda sidor av Rusthållarvägen. Bebyggelsen är tänkt som lamellhus med en sammanhållen utformningsidé som anpassar sig till naturen.

Byggnaderna föreslås vara i fyra våningar med huvudentréer mot gatan. Parkering ska hanteras i garage under mark och kan samordnas mellan kvarteren.

I förslaget ska det ingå att tydliggöra entré till Nackareservatet och att göra en mindre platsbildning. Gångbanor längs Rusthållarvägen och befintliga gångkopplingar mot Bergholmsparken och Skarpnäck föreslås utvecklas och förbättras. Ett nytt gångstråk föreslås vid förskolan Äventyret.

Det befintliga huset på fastigheten Artigheten 1 föreslås rivas och ersättas med bostäder och ett LSS-boende.

Tidsplan

  • Start-PM november 2023
  • Samråd, preliminärt kvartal 4 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 3 2025
  • Antagande Stadsbyggnadsnämnden, preliminärt kvartal 2 2026

Byggaktör

Nordfeldt AB

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Golnaz Mirheidari
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 383

Helena Rosander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 415

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Bagarmossen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad