• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter i Bagarmossen

Bagarmossen

Cirka 65 nya bostäder kan byggas då befintlig vattenskadad byggnad rivs. Förslaget berör fastigheten Jordbruksministern 3 i Bagarmossen. Planen har fått laga kraft.

Förslaget innebär att cirka 65 lägenheter kan byggas i nordvästra Bagarmossen. Byggnaden har fem våningar och ska utföras med trästomme och träfasad samt detaljer i rött tegel, betong och metall.

Planområdet är cirka 3 700 kvadratmeter och ligger ungefär 800 meter från Bagarmossens tunnelbanestation.

Bidrag till Stockholms bostadsmål

Förslaget följer intentionerna i översiktsplanen samt programmet för Bagarmossen och Skarpnäck och är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål.

Ur ett trygghetsperspektiv bedöms det vara positivt med ny bebyggelse och fler som rör sig i området. Platsen har goda förutsättningar att skapa attraktiva bostäder med tillgång till service och kollektivtrafik samt direkt anknytning till grönområde.

Tidsplan

  • Planen fick laga kraft den 11 maj 2023.
  • Antagande i kommunfullmäktige: kvartal 1, 2023.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: november 2022.
  • Granskning: 22 juni–30 augusti 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägare

Fastigheten Jordbruksministern 3 ägs av Rikshem Specialboende AB.

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller ring stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 500

Projekt i Bagarmossen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad