Illustration som visar tre ljusa flerbostadshus med stora fönster.
Skiss på möjlig utformning över nya bostäder längs Ljusnevägen. Illustration: Mührer Folkar Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

130 bostäder och 30 arbetsplatser i Bagarmossen

Bagarmossen

Staden har ett förslag om cirka 130 bostäder och lokaler som innehåller kontor och kommersiell verksamhet på två platser längs Ljusnevägens bägge sidor i Bagarmossen.

Detaljplanen bedöms i ett tidigt skede möjliggöra för cirka 130 nya bostäder och lokaler innehållandes kontor och kommersiell verksamhet i ett kollektivtrafiknära läge. Det ska ske genom en förtätning vid Ljusnevägen i kvarteret Jämlikheten 2 och i en del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Bagarmossen.

Den nya bebyggelsen ger möjlighet att länka samman bebyggelsen på bägge sidor av Ljusnevägen genom att den placeras och utformas på ett sätt som bidrar till att förstärka gaturummet samt skapa ökad trygghet.

Tidsplan

  • Start-PM, maj 2022
  • Samråd, preliminärt kvartal 2 2025
  • Ställningstagande, preliminärt kvartal 3 2025
  • Granskning, preliminärt kvartal 1 2026
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden,  preliminärt kvartal 2, 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägarförhållanden och byggaktör

Staden äger marken som för de båda fastigheterna. Kvarteret Jämlikheten 2 upplåts genom tomträtt till ett dotterbolag till Klövern AB och del av Skarpnäcks gård 1:1 har markanvisats till Wåhlins fastigheter.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Adam Hörnedal
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 451

Helena Rosander
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 415

Projekt i Bagarmossen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad