Bostäderna består såväl ägande- som bostadsrätter i radhus, parhus och flerbostadshus. I området finns även verksamhetslokaler. Inflyttning har skett i bostäderna.

Beckombergaområdet ägs och förvaltas av NVB-bolaget (som består av NCC, Veidekke, Besqab), Riksbyggen, Locum och Wåhlin fastigheter. Respektive fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll inom sitt område samt av allmänna gator och torg inom området.

I Beckomberga låg tidigare ett av Europas och Sveriges största sjukhus för mentalsjuka. Det öppnades 1935 för 1 600 patienter och 800 anställda. Det var i drift under cirka sextio års tid.