Bostäder och förskola med växtlighet på taket. Träd och grönt runtomkring. Illustration.
Bostäder och förskola vid Karlskronavägen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och förskola vid Karlskronavägen

Björkhagen

Längs Karlskronavägen i Björkhagen planeras cirka 80 nya hyresrätter. Den tillfälliga förskolan ska även ersättas av en ny permanent förskola med fyra avdelningar.

Pågående arbeten

Gatu- och ledningsarbeten är klara och byggnation av bostadshus och förskola påbörjades av Olov Lindgren AB under januari 2023. Läs mer om projektstatus på Olov Lindgren AB projektwebbplats. 

Projekt Snötäcket 6 & 7 (olovlindgren.se)

Vid Karlskronavägen i Björkhagen planeras cirka 80 nya hyresrätter. Den planerade bebyggelsen består av två byggnader i fem till åtta våningar med sammanlagt cirka 50 lägenheter och ett lamellhus i fyra våningar med cirka 30 lägenheter. Idag finns en förskola med ett tidsbegränsat bygglov på platsen. Den kommer ersättas av en ny permanent förskola i två våningar, sammanbyggd med den norra byggnaden, med fyra avdelningar. Detaljplanen möjliggör även lokaler för centrumändamål med syftet att göra detaljplanen mer flexibel om behovet av förskolor förändras.

Fler förskoleplatser

Förslaget är ett viktigt bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål och skapa goda boendemiljöer. Det bidrar även till att täcka dagens och framtidens behov av förskoleplatser i staden.

Tidsplan

  • Start-PM godkändes i september 2017
  • Detaljplanen var på samråd 26 juni - 28 augusti, 2018. Samrådsmöte anordnades i Björkhagens skola den 21 augusti
  • Granskning skedde 26 juni – 28 augusti, 2019
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 28 november, 2019
  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni, 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Alexandra Björklund Moisio
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 882

Yusuf Ahmed
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 639

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Björkhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad