Bostadshus, tunnelbanespår, tunnelbanestation, gator, trottoarer, träd och gräsmattor. Flygfoto.
Ungefärligt planområde markerat i rött. Björkhagens centrum är markerat med blå cirkel.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter vid Halmstadsvägen och Falsterbovägen

Björkhagen

Förslaget innebär 60 till 80 hyresrätter längs med Halmstadsvägen och Falsterbovägen i Björkhagen. Planområdet berör fastigheten Regnet 2 och del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1.

Förslaget till ny detaljplan möjliggör byggnationen av cirka 60-80 nya hyresrätter i närheten av Björkhagens centrum. Det föreslagna planområdet innefattar en befintlig garagelänga i en våning som är upplåten med tomträtt.

Förslaget är att bygga längs Halmstadsvägen där garagelängan är belägen samt vid Falsterbovägen och de befintliga punkthusen. Platsen har ett attraktivt läge nära service och naturområden samt har goda kommunikationer med tunnelbana och buss från Björkhagens centrum. Byggnadernas utformning och placering kommer utredas närmare under planprocessen.

Tidsplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: december 2017
  • Tomträtten för Regnet 2 är uppsagd men uppsägningen är föremål för en klandertalan. Det är i dagsläget oklart om uppsägningen kommer att bestå.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Den 10 november 2016 markanvisades området till AB Svenska Bostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Sandra Öhrström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 252

Caroline Cronvall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 685

Projekt i Björkhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad