Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder invid Slättgårdsvägen

Mälarhöjden

Cirka 70 nya bostäder planeras vid Slättgårdsvägen i Mälarhöjden. Det aktuella området är ett parkområde, kallat Branterna. Fastigheter som berörs är delar av fastigheterna Mälarhöjden 1:1 och Mälarhöjden 2:1.

Projektfakta

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder längs med Slättgårdsvägen i Mälarhöjden och stärka gatan som ett urbant stråk. 

Förslaget innebär nya flerbostadshus längs med Slättgårdsvägen. Byggnader ska placeras och utformas så att de bidrar med trygghet och öppenhet mot gatan. En viktig förutsättning i projektet är att göra aktiva bottenvåningar, till exempel lokaler för butiker, verksamheter eller liknande.

Bebyggelsen bedöms kunna bli tre till fem våningar höga och innehålla cirka 70 lägenheter. Parkering ska ske i garage.

Översiktsplanen

I stadens Översiktsplan nämns Mälarhöjden som ett område med vissa möjligheter till stadsutveckling, främst i omvandling av lokala vägar och i anslutning till tunnelbanestationen. Enligt översiktsplanen ska ett strategiskt samband mellan Mälarhöjden och Bredäng utvecklas och Slättgårdsvägen är utpekat som ett urbant stråk.

Tidplan

  • Start-PM, april 2023
  • Samråd, preliminärt kvartal 4 2023
  • Granskning, preliminärt kvartal 3 2024
  • Antagande SBN, preliminärt kvartal 1 2025

Byggaktör

ALFA Development AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jonida Qureshi

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad