• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förråd och hotellverksamhet vid Västertorpsvägen

Mälarhöjden

En ny byggnad med förrådsuthyrning planeras ersätta det garage som finns vid Västertorpsvägen i stadsdelen Mälarhöjden. Den befintliga kontorsbyggnaden bredvid garaget föreslås byggas om för att rymma hotell.

Byggnaden med förråd placeras på samma plats som det befintliga parkeringshuset (fastigheten Hjulmakaren 2) vilket planeras att rivas. Parkeringshuset är i dåligt tekniskt skick och bedöms vara uttjänt.

Planen ska även möjliggöra för hotellverksamhet med inriktning på hotell med möjlighet till längre uthyrningstider, inom fastigheten Hjulmakaren 1. Med projektet vill staden möjliggöra för att utveckla Västertorpsvägen med nya verksamheter och samtidigt behålla gatans gröna prägel.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2023 och detaljplanearbetet är startad.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter planeras till kvartal 2, 2024.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter planeras till kvartal 4, 2024.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 1, 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Joel Berring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 387

Projekt i Mälarhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad