Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder längs Mellanbergsvägen

Hägerstensåsen

Förslaget syftar till att utveckla ett område längs Mellanbergsvägen i Hägerstensåsen med cirka 55 nya bostäder. Fastighet som berörs är del av Västberga 1:1.

Projektfakta

Planförslaget syftar till att utveckla ett område längs Mellanbergsvägen i Hägerstensåsen med cirka 55 nya bostäder, i ett service- och kollektivtrafiknära läge. 

Tanken är att ny bebyggelse ska förbättra koppling till Hökmossen och bidra till ett ökat underlag för handel och service i det lokala centrumet. Syftet är också att bidra till ett tryggare gaturum. Entréer ska vända sig mot gata, och bottenvåningar ska upplevas öppna och inbjudande.

Planområde

Planområdet utgörs av delar av Västberga 1:1 som ägs av Stockholms stad. Området är beläget längs Mellanbergsvägen i Hägerstensåsen och Hökmossen med närhet till Hägerstensåsens centrum och tunnelbanestation.

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021.
  • Samråd, preliminärt kvartal 3 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 1 2025
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2025.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Dana Trabulsi

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad