Karta som visar planområdets läge markerat med röd linje.
Karta som visar planområdets läge markerat med röd linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Längs Sparbanksvägen vid Riksdalervägen i Hägerstensåsen föreslås cirka 45 nya bostäder och lokal.

Planförslaget syftar till att pröva en komplettering av bebyggelsen på fastigheten Förskottet 2 med cirka 45 nya bostäder genom ändrad användning av befintlig byggnad, posthuset, och uppförande av en ny byggnad mot Riksdalertorget. Bostäderna avses upplåtas med bostadsrätt.

Den nya byggnaden ska ges en lämplig utformning avseende skala och gestaltning i förhållande till omgivande bebyggelse och torgmiljö samt förstärka stadskvaliteterna i torgrummet. Syftet med planen är även att pröva i vilken omfattning ändrad användning av posthuset är lämplig.

Tidsplan

  • Start-PM 19 oktober 2023
  • Samråd kvartal 2 2024
  • Granskning kvartal 2 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 4 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Danderyd Fastighet AB.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Roseana De Almeida
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 462

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad