Karta över del av Hammarbyhöjden med två områden markerade med rosa. Ett område sydväst om korsningen Sparrmansvägen och Thunbergsgatan och ett område nordöst om korsningen Sparrmansvägen och Olaus Magnus väg.
Rosa markering visar ungefärligt detaljplaneområde.
Projekt Planerat

Bostäder längs Sparrmansvägen

Hammarbyhöjden

Planen syftar till att möjliggöra cirka 85 bostäder på två områden vid Sparrmansvägen. Bostäderna planeras bli hyresrätter.

Projektfakta

Tre byggnader med cirka 85 hyresrätter

Nya bostäder planeras på två platser längs Sparrmansvägen, vid mötet med Olaus Magnus väg. En byggnad söder om om Sparrmansvägen och två byggnader på den norra sidan. Sammanlagt planeras cirka 85 hyresrätter. I planarbetet studeras tre lamellhus i fem till sex våningar med lokaler i bottenvåningarna. Bilparkering ska lösas inom kvartersmark och gemensamma parkeringslösningar ska eftersträvas för att minska intrånget i naturen. 

Byggaktör

Bergsundet Projekt Hammarbyhöjden AB

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021
  • Samråd planeras till kvartal 2, 2023.
  • Granskning planeras till kvartal 4, 2023.
  • Antagande planeras till kvartal 2, 2024.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Pitchayan Buachoom

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Milan Sofipour

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad