Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder mellan Fregattvägen och Gröndalsvägen

Gröndal

Planen syftar till att möjliggöra cirka 150 bostäder och en ny lokalgata i området mellan Gröndalsvägen och Fregattvägen. Bostäderna planeras bli hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter.

Projektfakta

Cirka 150 nya bostäder 

Planförslaget innebär en ny lokalgata med bostadsbebyggelse norr om Fregattvägen samt nya bostäder längs Gröndalsvägens södra sida. Sammanlagt planeras cirka 150 bostäder med hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. De nya byggnaderna ska placeras varsamt i landskapet och stor hänsyn ska tas till omgivande natur. 

Byggaktör

SKB och Folkhem.   

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2021
  • Samråd planeras i kvartal 1, 2024
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2025
  • Antagande planeras i kvartal 4, 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Medin

kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad