Tre flerbostadshus och torgyta som möter Rinkebystråket, illustration.
Byggaktörens förslag visat i 3D-modell över föreslagen bebyggelse och torgyta som möter Rinkebystråket. Illustration: AIX Arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder och kontor längs Rinkebystråket

Rinkeby

Längs Rinkebystråket och Degerbygränd planeras två flerbostadshus och ett kontorshus. I flerbostadshusen planeras för cirka 49 hyresrätter och kontorshuset ska rymma cirka 130 arbetsplatser och lokaler på bottenplan. Det planeras även för ett offentligt torg i anslutning till husen.

Projektfakta

Planförslaget innehåller två bostadshus och ett kontorshus med bostäder, arbetsplatser och lokaler. Mot Rinkebystråket föreslås ett kontorshus med lokaler i bottenplan samt ett offentligt torg. Två flerbostadshus föreslås innehålla cirka 49 hyresrätter med nya entréer mot Degerbygränd. En tvättstuga föreslås på bottenvåningen med utsikt över bostadsgård och lekpark. Byggnadsstrukturen föreslås vara lamellhus i fem till sex våningar med parkering i underjordiskt garage.

Tidplan

  • Start-PM mars 2023
  • Samråd mars 2024
  • Granskning februari 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden maj 2025.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Camilla Morfeldt

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad