dcsimg
Flygbild över Sjöstadshöjden
Projekt Planerat

Bostäder och verksamheter på Sjöstadshöjden

Hammarbyhöjden

Projektet Sjöstadshöjden syftar till att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad och att utveckla en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter.

Projektfakta

Bostäder och verksamheter

Projektet Sjöstadshöjden ligger på gränsen mellan Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Syftet med projektet är att koppla samman stadsdelarna och utveckla en stadsmässig miljö med både bostäder och verksamheter i området kring Hammarbyvägen. Totalt utreds och planeras för ca 550 bostäder, 4000 arbetsplatser och en förskola. Arbetsplatserna kommer att ligga längs med Hammarbyvägen.

Hammarbyvägen utvecklas till urbant stråk

I Stockholms stads översiktsplan, antagen 2018, pekas Hammarbyvägen ut som ett potentiellt urbant stråk. Det innebär att gatan har möjlighet att omvandlas till en levande stadsmiljö samtidigt som den fortsätter att fylla en viktig lokal och regional trafikfunktion.

När projektet var i programskedet undersöktes möjligheten till att däcka över en del av Hammarbyvägen. Därefter har ett flertal utredningar tagits fram för att undersöka alternativa utformningar av Hammarbyvägen och en överdäckning är inte längre aktuell.

Preliminär tidplan

  • Utredningsbeslut godkändes av exploateringsnämnden 10 mars 2016.
  • Utredningen beräknas klar för ett inriktningsbeslut kvartal 3, 2019.

Bakgrund

Projektet ingår i programmet för Hammarbyhöjden-Björkhagen som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2016. I programmet pekas Sjöstadshöjden ut som ett utvecklingsområde för bostäder och verksamheter med målet att koppla ihop området med Hammarby Sjöstad.

I Stockholms stads översiktsplan, antagen 2018, framgår att det finns strategiskt samband mellan Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden-Björkhagen som löper genom Sjöstadshöjden. Sambandet har identifierats som en strategiskt viktig koppling för att uppnå målet om en sammanhängande stad.

Nyheter

Kontakt

Maria Cederborg

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad