Illustrationsbild för planerade hus utmed Russinvägen Bild: Andrén Fogelström
Projekt Pågående

130 bostäder utmed Russinvägen

Hökarängen

I området vid kvarteret Hökarboden (Farsta 2:1 med flera invid kvarteret Hökarboden) byggs tre flerbostadshus.

Projektfakta

Flerbostadshus längs med Russinvägen

Tre flerbostadshus byggs längs Russinvägens nordöstra sida. Cirka 130 lägenheter ryms i de tre husen.

Pågående arbeten 

Förberedande arbeten i form av ledningsflyttar har genomförts längs med Russinvägen. Tillfällig belysning har placerats ut på södra sidan av Russinvägen. När husen är färdigställda kommer belysningen att flyttas tillbaka till den norra sidan av Russinvägen.

Svenska Hem i Bromma startade arbetet med bostäderna i slutet av 2020. Planerad inflytt sker etappvis under det tredje kvartalet 2021. 
 
Vid frågor, kontakta Maja Cerić, projektledare på Svenska Hem i Bromma
Länk till Svenska Hem i Brommas webbplats för projektet.

Tidplan

Planen vann laga kraft 2017-07-22

Vem bygger?

Svenska Hem i Bromma

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och kan börja byggas efter bygglov. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Brita Engvall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad