Illustrationsbild för planerade hus utmed Russinvägen Bild: Andrén Fogelström
Projekt Pågående

130 bostäder utmed Russinvägen

Hökarängen

I området vid kvarteret Hökarboden (Farsta 2:1 med flera invid kvarteret Hökarboden) byggs tre flerbostadshus.

Pågående och planerade arbeten

Projektfakta

Flerbostadshus längs med Russinvägen

Tre flerbostadshus byggs längs Russinvägens nordöstra sida. Cirka 130 lägenheter ryms i de tre husen. Svenska Hem i Bromma startade arbetet med bostäderna i slutet av 2020. Planerad inflytt sker i september (hus 2), november/december (hus 3) och i mars 2022 (hus 1). 

Vid frågor, kontakta Laura Caps, projektledare på Svenska Hem i Bromma.
Länk till Svenska Hem i Brommas webbplats för projektet.

Tidplan

Planen vann laga kraft 2017-07-22

Vem bygger?

Svenska Hem i Bromma

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och kan börja byggas efter bygglov. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Tsyrkulenko

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Pressansvarig, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad