Illustrationsbild för planerade hus utmed Russinvägen Bild: Andrén Fogelström
Projekt Genomfört

120 bostäder utmed Russinvägen

Hökarängen

I området vid kvarteret Hökarboden (Farsta 2:1 med flera invid kvarteret Hökarboden) har tre flerbostadshus byggts.

Projektfakta

Flerbostadshus längs med Russinvägen

Tre flerbostadshus har byggts längs Russinvägens nordöstra sida. Cirka 120 lägenheter ryms i de tre husen. Svenska Hem i Bromma startade arbetet med bostäderna i slutet av 2020. 

Tidplan

Planen vann laga kraft 2017-07-22

Vem har byggt?

Svenska Hem i Bromma

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad