dcsimg
Perspektivbild vy från sydväst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Vy från sydväst. Illustration: ÅWL Arkitekter
Projekt Pågående

120 bostäder utmed Russinvägen

Hökarängen

I området vid kvarteret Hökarboden (Farsta 2:1 med flera invid kvarteret Hökarboden) byggs tre flerbostadshus.

Projektfakta

Pågående arbeten 

Förberedande arbeten i form av ledningsflyttar har genomförts längs med Russinvägen. Tillfällig belysning har placerats ut på södra sidan av Russinvägen. När husen är färdigställda kommer belysningen att flyttas tillbaka till den norra sidan av Russinvägen.

Svenska Hem i Bromma planerar att starta arbetet med bostäderna i början av augusti 2020.

Flerbostadshus längs med Russinvägen

Tre flerbostadshus byggs längs Russinvägens nordöstra sida där marken idag är oexploaterad och sluttar. Cirka 120 lägenheter ryms i de tre husen.

Laga kraft vunnen

Planen vann laga kraft 2017-07-22.

Vem bygger?

Svenska Hem i Bromma.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och kan börja byggas efter bygglov. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar i planarbetet.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Anna Tsyrkulenko

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Rebecca Granström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad