Visionsbild, bostäder vid Vita liljans väg.
Projekt Pågående

Bostäder vid Vita Liljans väg

Bredäng

JM planerar att bygga tre nya hyreshus med runt 130 lägenheter vid Vita Liljans väg i Bredäng. I samband med projektet kommer busshållplatsen att göras om och förbättras och omgivande gångvägar kommer att ändras.

Projektfakta

130 lägenheter längs Vita Liljans väg

JM bygger tre nya hyreshus längs med Vita Liljans väg i Bredäng. De tre nya husen kommer tillsammans rymma runt 130 lägenheter och vara mellan fem till sju våningar höga. I bottenvåningen i det södra huset finns det möjlighet att skapa lokaler för exempelvis service, handel eller restauranger.

Husens formgivning kommer följa den befintliga bebyggelsens stil med enkla, samlade former och indragna balkonger. Undantaget är fasaden mot parken som formges mer fritt med generösa balkonger.

I anslutning till husen ordnas markparkering och garage. Cykelparkering planeras vid husens entréer samt i förråd och cykelrum i husen.

I samband med projektet kommer trappan och från Auroragränd att ges en ny sträckning med anslutning vid Vita Liljans väg, gångvägar mellan husens entréer och gata att byggas. En del av befintlig gång- och cykelväg i parken försvinner och fotgängare hänvisas till en trottoar framför de nya husen och cyklister leds ut i blandtrafik. Busshållplatsen på Vita Liljans väg kommer att byggas om för att göra busshållplatsen tillgänglig och för att skapa ett bättre stopp för bussen.

Stockholm växer

Om tio till femton år kommer en miljon människor bo i Stockholms stad. För att möta den växande befolkningens behov nu och i framtiden planerar staden att skapa fler bostäder, arbetsplatser och service i områden som redan har utbyggd kollektivtrafik.

Projektet bidrar med runt 130 hyresrätter i Bredäng med närhet till kollektivtrafik, naturområden och service.

Byggaktör

Byggherre är JM.

Detaljplanen är antagen

  • Samråd 26 maj – 16 juni 2015.
  • Granskning genomfördes 30 maj - 20 juni 2016.
  • Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden den 24 november 2016.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad